صبح امروز دو مرد 44 و 56 ساله در كانال آبي در گلدشت نجف آباد به علت خفگي جان خود را از دست دادند.
به گزارش روابط عمومي اورژانس پيش بيمارستاني اصفهان، ظاهرا یکی از این دو مرد در حال نصب موتور پمپ آب در کانال برای آبکشی به باغ بوده که دچار برق گرفتگی شده و در آب خفه می‌شود.
پس از اين حادثه مرد 56 ساله ای که برای کمک به وی وارد آب شده بود به دلیل فشار زیاد آب و ناآشنایی با فنون شنا او هم دچار خفگی شد.