همایش اشتراکات ایران و گرجستان طی دوران باستان در پرتو دستاوردهای جدید حوزه تاریخ و باستان شناسی امروز 12 تیرماه 96 راس ساعت 14  در محل دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار می‌شود. این همایش با برگزاری مراسم یادبود پرفسور جمشید گیوناشویلی، ایرانشناس، زبان شناس و محقق گرجی نیز همراه است. در این همایش اساتید مطرحی از کشور گرجستان و ایران به سخنرانی می‌پردازند. لازم به ذکر است که یکی از مبناهای مناسبات سیاسی امروز ایران و گرجستان، اشتراکات فرهنگی، تاریخی و در برخی موارد زبانی است. در زبان گرجی تعداد قابل توجهی از لغات فارسی استفاده می‌شود. تعداد زیادی از گرجی‌ها در فریدونشهر اصفهان ساکن هستند که مبنای خوبی را در روابط تهران و تفلیس ایجاد کرده‌اند.از این رو بررسی و شناخت پایه‌های مشترک در روابط دو کشور موجب تعامل و گسترش شناخت‌ ملت‌ها از یکدیگر شده که در تنظیم رابطه سیاسی، اقتصادی و… بسیار مؤثر است.