معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امورمالیاتی کشور اعلام کرد: ۱۵تیرماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده سه ماهه بهار ۱۳۹۶ است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا محمد مسیحی گفت: طبق قانون، مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده حداکثر ۱۵ روز پس از پایان هر فصل مهلت دارند اظهارنامه مالیاتی خود را از طریق سایت عملیات الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir ارائه و مالیات و عوارض ابرازی را پرداخت کنند.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امورمالیاتی کشور خاطرنشان کرد: از آنجا که ۱۵تیرماه مصادف با روز پنجشنبه است، همه ادارات کل امور مالیاتی تا ساعت ۱۸:۰۰ همانروز آماده دریافت و ارائه خدمات به مودیان محترم مالیاتی هستند.
وی از مودیان مالیاتی خواست برای برخورداری از هرگونه تسهیلات قانونی و جلوگیری از تعلق جرایم مالیاتی نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در موعد مقرر اقدام کنند.
به گزارش ایرنا، مالیات بر ارزش افزوده از جمله مالیات غیر مستقیم دولت ها به حساب می آید که مصرف‌کننده آن را به همراه بهای خرید کالا یا خدمات می‌پردازد و دریافت کننده (فروشنده) موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند.
نرخ مالیات بر ارزش افزوده اکنون ۹ درصد محاسبه می شود که مهمترین محل درآمد شهرداری ها و استانداری ها به حساب می آید.