به گزارش اصفهان امروز جلسه مدیریت بحران آب باحضور مهندس مجتبی راعی سرپرست فرمانداری، معاون برنامه ریزی وامور عمرانی فرمانداری،مهندس آقابابائی معاون خدمات مشترکین آبفا استان، مدیرآبفا شهرستان و اعضاء مدیریت بحران شهرستان در سالن جلسات فرمانداری تشکیل شد.

  

دراین جلسه مهندس راعی سرپرست فرمانداری ضمن تبریک هفته قوه قضائیه در خصوص بحران آب طی سخنانی اظهار داشت: آب یکی از ارکان اصلی حیات بشر است بطوری که حیات بدون آب برای موجودات زنده به هیچ وجه قابل تصور نیست وکمبود منابع آبی مناسب ونیاز روز افزون بخش های مختلف به آب،بحران آب را در نقاط مختلف کشور ایجاد نموده است.

  

ایشان اظهار نمود:با توجه به شرایط اقلیمی منطقه و گرمای شدید سال جاری مشکلاتی در خصوص آب شرب بوجود آمده است و اطلاع رسانی های لازم بعمل آمد ولی آنچه حائز اهمیت است این است که همه مسئولین و مردم نقش مؤثری در کنترل بحران داشته باشند.

  

وی بیان داشت: باید تدابیر لازم در مصرف بهینه آب در تمامی بخشهای مصرف و اجرای طرحهای پیشگیری و کنترل کم آبی و خشکسالی انجام گردد. 

  

سپس  مهندس آقابابائی معاون خدمات مشترکین آبفا استان ضمن تشکر از تشکیل جلسه بیان داشت: این اولین جلسه بحران آب منطقه ای درسطح شهرستانهای استان است که در خمینی شهر تشکیل شده وامسال بطور جدی اصفهان و۲۷۵ شهراستان دچار تنش هستند.

  

در ادامه مهندس جمشیدیان مدیر آبفا شهرستان گزارشی درخصوص رفع مشکلات تأمین آب شهرستان واقدامات صورت گرفته در این خصوص را بیان نمود.

  

در پایان هریک از اعضاء نظرات وپیشنهادات خود در خصوص مصرف بهینه آب را بیان نمودند.