ضمیمه طنز «بی‌قانون» امروز علاوه بر واکنش به برخی اخبار به موضوع حریم خصوصی ماشین‌ها نیز پرداخته است.