دوربین مداربسته یک طلافروشی در شهر کوار استان فارس سرقت عجیب و تامل برانگیزی را به ثبت رسانده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، دوربین مداربسته یک طلافروشی در شهر کوار استان فارس سرقت عجیب و تامل برانگیزی را به ثبت رسانده است. در این فیلم چند نفر فروشنده را سرگرم می کنند و نفرات دیگر بعد از ورود به مغازه در یک اقدام تاسف بار و تامل برانگیز کودک را مجبور به دزدی می کنند.