ایسنا:ريیس اداره حفاظت محیط زیست آران و بیدگل گفت: با بهره وری مناسب از سیستم تولید کود کمپوست شاهد کاهش میزان چشمگیر پسماند و تخریب عرصه‌های محیط زیست در ابوزید آباد و شهرهای اطراف خواهیم بود.

اللهیار دولتخواه اظهار کرد: در فاز اول طرح جداسازی پسماند و در قسمت تولید کود کمپوست مشکلاتی وجود دارد که با هماهنگی شرکت بازیافت در حال رفع مشکل هستیم.

وی افزود: در خصوص مدیریت شیرابه‌های حاصل از تولید کود کمپوست باید سیستم‌های تصفیه‌ برای شیرابه‌های موجود در اطراف کود تعبیه شود تا به محیط زیست محل و مردم آسیب وارد نشود.

ريیس اداره حفاظت محیط زیست آران و بیدگل خاطرنشان کرد: میزان پسماند ورودی به محل دفن زباله روزانه ۲۵۰ تن است قرار است با ارتقا زیرساخت‌های موجود و بهره وری مناسب‌تر از سیستم تولید کود کمپوست شاهد کاهش میزان چشمگیر پسماندها و تخریب عرصه‌های زیست محیطی منطقه باشیم.

دولتخواه از همه فعالان و سمن‌های مردمی دوستدار محیط زیست تشکر کرد و گفت: عرصه‌های زیست محیطی به نهاد خاصی وابسته نیست و همه باید در این بخش فعال و دلسوز باشند تا محیط زیست آسیب نبیند.