استاندار اصفهان با بیان اینکه نرخ مشارکت بانوان در این استان در کسب و کار به سرعت بالا رفته است، گفت: در سال 95 حدود 60 درصد از فرصت های اشتغال جدید را بانوان به خود اختصاص داده اند. استاندار اصفهان گفت: ورود مهاجران برای اشتغال به این استان سبب افزایش نرخ بیکاری از متوسط کشوری شده است. به گزارش روابط عمومی استانداری اصفهان رسول زرگرپور افزود:اشتغال و تولید،مورد تاکید رهبر معظم انقلاب و دولت و برای مدیریت استان اصفهان، اساسی است و باید در بخش های مختلف از جمله گردشگری و صنعت با برنامه معینی حرکت کنیم تا به هدف مورد نظر دست یابیم. وی که در جلسه بررسی اشتغال و یکسان سازی نرخ بیکاری در استان سخن می گفت، اظهار کرد: همه دستگاه های اجرایی استان باید ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری را در اولویت کارهای خود قرار دهند تا در سال جاری شاهد یکسان شدن نرخ بیکاری استان با متوسط کشور باشیم. استاندار اسفهان  با انتقاد از ارائه آمارهای متعدد درباره نرخ بیکاری افزود: ملاک ارائه آمار و اطلاعات نرخ بیکاری، گزارش های مرکز آمار است و اینکه هر دستگاهی نرخی را ارائه کند، قابل اعتماد نخواهد بود.زرگرپور خاطر نشان کرد: در سال 95، نرخ بیکاری در استان 14.6 درصد و در کشور 12.4 درصد بوده و آماری جز این، دقیق و قابل اطمینان نیست. وی با بیان اینکه نرخ بیکاری فصلی نمی تواند مبنای کار قرار گیرد، افزود: باید متوسط نرخ بیکاری به صورت سالیانه در نظر گرفته شود. استاندار اصفهان گفت: مدیریت استان تلاش کرد که نرخ بیکاری را به متوسط کشوری نزدیک کند و در این راستا از ابعاد مختلف، راهکارها بررسی شده و راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدتی برای حل این مشکل در نظر گرفته شده است. زرگرپور بر حفظ اشتغال موجود و سپس ایجاد اشتغال جدید تاکید کرد و افزود: در درجه اول باید فرصت‌های شغلی موجود حفظ شود و سپس با بســـته های حمایتی و برنامه های مختلف اشتغال جدید ایجاد کنیم. اســـتاندار اصــــفهــــان استـفـــــاده از سرمــــایــــه گذاری بخش خصوصی و خارجی و فعال کردن طرح های بزرگ عمــــرانی را از راهکارهای حل مـــشکل بیکاری برشمرد. استان اصفهان حدود پنج میلیون تن جمعیت دارد و با بیش از 9 هزار واحد تولیدی، صنعتی ترین استان کشور به شمار می آید.