اصفهان امروز:مدیر درمان تامین اجتماعی منطقه کاشان گفت: با توجه به صنعتی بودن شهرستان آران و بیدگل و توجه مردم به بیمه نزدیک به ۸۰ درصد از مردم تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند.

علیرضا افشار در جمع خبرنگاران اظهار كرد: از جمعیت ۱۰۵ هزار نفری شهرستان آران و بیدگل بیش از ۸۰ هزار نفر زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند.

وی به زیرساخت‌های درمانی شهرستان اشاره کرد و گفت: درمانگاه تامین اجتماعی آران و بیدگل در حال حاضر در سطح درمانگاه عمومی٬ دندانپزشکی٬ آزمایشگاه٬ داروخانه٬ مامایی٬ نوار قلب٬ تزریقات و پانسمان در حال خدمات رسانی است و ماهانه نزدیک به ۱۲ هزار نفر را پذیرش می‌کند.

مدیر درمان تامین اجتماعی منطقه کاشان به ساختمان جدید بیمه تامین اجتماعی اشاره و اظهار کرد: عملیات اجرایی این ساختمان از سال ۹۴ با زیر بنای ۲۶۰۰ متر مربع آغازشد که با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال در سه طبقه شامل بخش‌های عمومی٬ تخصصی٬ اورژانس٬ دندانپزشکی٬ آزمایشگاه تخصصی٬ رادیولوژی وداروخانه احداث شده است.