ایمنا: رئیس اداره ورزش و جوانان گلپایگان گفت: با اختصاص ۱۵۰ میلیون تومان اعتبار از سوی فرماندار گلپایگان عملیات گودبرداری و بازسازی زمین چمن طبیعی ورزشگاه انقلاب گوگد آغاز شد.

محمدرضا شمسی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا از شهرستان گلپایگان اظهارداشت: بازسازی، گود برداری و ترمیم زمین چمن طبیعی ورزشگاه انقلاب شهر گوگد آغاز شد.

وی با بیان اینکه طبق برآورد اولیه برای بازسازی این زمین چمن ۲۵۰ میلیون تومان اعتبار نیاز است، افزود: برای بازسازی زمین چمن مجموعه  ورزشی انقلاب گوگد  ۱۵۰ میلیون تومان با عنایت فرماندار  گلپایگان از محل اعتبارات تملک دارائی سال گذشته اختصاص داده شده است.

رئیس اداره ورزش و جوانان گفت: با عنایت فرماندار گلپایگان  ۱۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات سال جاری برای بازسازی  زمین چمن  مجموعه ورزشی انقلاب گوگد اختصاص داده شده است.

وی با اشاره به اینکه زمین مجموعه ورزشی انقلاب گوگد ۲۵ سال قبل در زمینی به مساحت ۷ هزار مترمربع احداث شده است که نیاز مبرم به بازسازی داشت، بیان داشت:

شمسی از پیگیری فرمانداری در راستای تعیین اعتبارات ده میلیارد ریالی در سال جاری به ورزش شهرستان قدردانی کرد، و گفت: با تلاش و پیگیری فرماندار و بخشدار مرکزی گلپایگان  حدود چهار و نیم میلیارد ریال اعتبارات سال گذشته اداره ورزش تخصیص داده شد. /