ایمنا: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گفت: طبق آمار سال گذشته در حال حاضر بیش از ۱۶۴ واحد فعال در زمینه پرورش مرغ در شهرستان وجود دارد که از این تعداد ۱۴۰ واحد با ظرفیت ۲ میلیون و دویست هزار قطعه به صورت گوشتی و بقیه واحد ها با ۱ میلیون قطعه در قالب تخم گذار فعالیت می کنند.
مجتبی مطهری با اشاره به نظارت و ارائه خدمات مجموعه تحت مدیریت خود برای این واحدها بیان داشت: ۳۳ هزار راس گاو و گوسالۀ پرورشی در سطح شهرستان وجود داشته و در زمینه تولید گوشت بوقلمون نیز که رتبه اول استان را داریم، شاهد فعالیت ۱۸ واحد با ظرفیت ۱۱۸ هزار قطعه هستیم.
وی با اشاره به بررسی و تکمیل ۳۶ پرونده جهت صدور مجوز طرح های کشاورزی طی سال گذشته گفت: «در حال حاضر ۳۵ واحد پرورش شتر با ظرفیت هزار و هفتصد و پنجاه نفر در شهرستان وجود داشته و در حوزه زنبور عسل نیز شاهد فعالیت بیش از نهصد بهره بردار با داشتن ۳۵۱ هزار کلنی زنبور عسل هستیم.»
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نجف آباد اظهار داشت: ۱۸۵ مورد بررسی درخواست انشعابات مختلف، یکصد و بیست و دو مورد نظارت بر اماکن واگذار شده، ۲ مورد واگذاری زمین با مجموع مساحت ۷۸ هزار متر مربع، بیش از ۱۴۳۰ فقره پاسخگوئی به استعلامات دستگاه های اداری مختلف در کنار حدود ۱۶۰ مورد نظارت بر طرح های حفظ کاربری از دیگر فعالیت های این مجموعه در سال ۹۵ محسوب می شود.
صدور ۳۰ مورد معرفی نامه جهت اخذ تسهیلات بانکی، بررسی ۴۶ درخواست جهت ساخت استخر ذخیره آب و مرمت ساختمان های قدیمی، خلع ید، استرداد و تامین دلیل اراضی واگذاری  طی ۶۰ مورد، ۱۵ فقره تعیین تکلیف متصرفین اراضی کشت دولتی به همراه ۴۸۰ مورد بررسی طرح های امور دام و آبزیان از دیگر اقدامات قابل جهاد کشاورزی شهرستان نجف آباد طی بازه زمانی مذکور محسوب می شوند.