پایگاه خبری انتخاب: ویدیویی از تدریس زنده یاد پرفسور مریم میرزاخانی در دانشگاه استنفورد منتشر شد.