شهردار اصفهان، در حکمی سعید کورنگ بهشتی را به عنوان مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، مهدی جمالی‌نژاد شهردار اصفهان در حکمی سعید کورنگ بهشتی را به عنوان مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان معرفی کرد.

بهشتی مدیرعامل جدید سازمان عمران شهرداری اصفهان از نیروهای اصلاح طلب شهرداری اصفهان است.