نائب رئیس انجمن صنفی کارفرمایان اصفهان با اشاره به صدور حدود ۴۲۰ کارت کارفرمایی در استان، گفت: راه حل برون رفت واحدهای صنعتی از رکود نگاه صادرات محور است.

به گزارش خبرنگا ایمنا رضا چینی شامگاه شنبه در نشست خبری  اعضای هیات مدیره انجمن های صنفی کارفرمایان استان اصفهان، اظهار داشت: این کانون با سابقه سابقه ۱۰ ساله، انجمن های زیادی را تحت پوشش قرار داده و ما تحت حِرف مختلف هستیم.

وی افزود: یکی از دستاوردهای کارفرمایان استان اصفهان، ایجاد انجمن های صنفی در مراکز پزشکی، دندان پزشکی و ... است.

نائب رئیس انجمن صنفی کارفرمایان استان اصفهان تاکید کرد: هدف اصلی این کانون حفظ جایگاه اصلی کارفرمایان است.

وی با انتقاد به نبود ثبات در سیاست گذاری ها، اظهار داشت: ساخت یک میلیون واحد مسکونی در دستور کار دولت قبلی قرار گرفت اما با سیاست گذاری های جدید در دولت بعدی، میزان ساخت واحدهای مسکونی به یک دهم تعداد قبلی کاهش یافت، در حالی که تمام واحدهای تولیدی که باید مصالح تولید می کردند خود را با روال دولت قبل هماهنگ کرده بودند.

به اعتقاد چینی، این روند موجب شده تا تولیدکنندگان تنها به تولید کمی توجه کنند.

وی با بیان اینکه در شراط رکود امروز باید به بازارهای صادراتی فکر کنیم، بیان داشت: راه حل برون رفت واحدهای صنعتی رکود ایجاد آرندی های صنعتی قوی، بررسی بازارهای برونی و نگاه تولید به صادرات است.

نائب رئیس انجمن صنفی کارفرمایان استان اصفهان با بیان اینکه در بخش اشتغال باید به بخش خدمات بیشتر توجه شود، اظهار کرد: طی بررسی های صورت گرفته در حال حاضر ٦٢ درصد اشتغال ما در صنعت و کشاورزی است در حالیکه این رقم در دنیا حدود ۵۰ درصد است و اشتغال در بخش خدمات است؛ همچنین پیش بینی میشود طی سال های آینده اشتغال دنیا در بخش صنعت به ٨ درصد و بقیه اشتغال به بخش خدمات انتقال یابد.

وی در ادامه پیرامون تعداد کارت های کارفرمایی صادره در استان اصفهان، گفت: در حال حاضر از طرف انجمن صنفی کارفرمایان استان اصفهان حدود ۲۵۰ کارت زرین، حدود ۱۰۰ کارت سیمین و حدود ۷۰ کارت بلورین برای واحدهای صنفی و صنعتی صادر شده است.