باشگاه الشرطه عراق مهاجم آماده خود را با وجود علاقه‌ای که به سپاهان دارد، در اختیار این تیم ایرانی قرار نمی‌دهد.
به گزارش ایسنا، سپاهان برای تقویت خود به دنبال جذب بازیکنان خارجی باکیفیت در ادامه فصل جابه‌جایی تابستانی است.
یکی از بازیکنانی که سپاهانی‌ها به دنبال جذب او هستند، مروان حسین مهاجم باشگاه الشرطه عراق است.سایت عربی کوره تاکید کرد که باشگاه الشرطه عراق به پیشنهاد سپاهان برای جذب مروان پاسخ منفی داد و این بازیکن راهی لیگ ایران نمی‌شود.
این سایت عربی در ادامه خبر خود نوشت که خود مروان حسین می‌خواهد باشگاهش را تحت فشار قرار دهد تا با پیوستن او به سپاهان موافقت کند اما این درخواست او رد شده است.