به گزارش اصفهان امروز، هشتمین نشست برنامه رادیویی جاری حیات۴ در شهرستان بویین میاندشت برگزار شد.
این نشست با موضوع مدیریت مصرف بهینه آب با حضورآقای هاشم زاده معاون فرماندار شهرستان ، مهندس میکلانی مدیر آب و فاضلاب شهری شهرستان ، جمعی از مدیران اجرایی شهرستان ، جمعی از شهروندان ، مجریان و گویندگان شبکه رادیو اصفهان در سالن اجتماعات کانون شهید مطهری برگزار گردید .