يك عضو شوراي شهر اصفهان گفت: اگر این هزینه‌هاي جشنواره كودك و نوجوان در این دوره مديريت شهري پرداخت نشود تخلف محسوب می‌شود.

رییس موقت پنجمین دوره شورای اسلامی شهر اصفهان در گفت و گو با ایسنا-منطقه اصفهان در خصوص عدم پرداخت هزينه‌هاي جشنواره در مديريت كنوني شهرداري اصفهان و انتقال آن به شهرداري بعدي اظهار کرد: میزان هزینه کرد شهرداری اصفهان در جشنواره کودک و نوجوان باید طبق مصوبه شورا بوده باشد و اگر این هزینه در این دوره پرداخت نشود تخلف محسوب می‌شود.

فتح الله معین در گفت و گو با خبرنگار ایسنا منطقه اصفهان- اظهار کرد: در شورای اسلامی شهر اصفهان نسبت به چگونگی هزینه در جشنواره کودک تذکر داده شد و باید هزینه‌ها دقیقا بر اساس آنچه مصوب شده است باشد.

هزینه 2.5 میلیارد توماني جشنواره کودک و نوجوان

همچنین علیرضا نصر اصفهانی با بیان اینکه جشنواره کودک به عنوان یک برند و سرمایه برای اصفهان ثبت شده است و باید آن را حفظ کنیم، اظهار كرد: البته باید از اسراف‌ها جلوگیری کرد، در سال جاری نیز هزینه جشنواره دو میلیارد تومان در بودجه دیده شده است، اما آنچه شهردار اصفهان عنوان می‌کند به احتمال زیاد 2.5 میلیارد توان خواهد بود و باید در اصلاح بودجه 500 میلیون تومان به آن افزود.

وی با اشاره به این موضوع که جشنواره 5 میلیاردی سال‌های قبل امسال با 2.5 میلیارد تومان برگزار شده است، افزود: باید در خصوص برنامه‌های بزرگ بین المللی مثل جشنواره به گونه‌ای نگاه کنیم که هم اسراف نشود و هم در اندازه یک جشنواره برگزار شود.

شورا 2 ميليارد تومان براي جشنواره مصوب كرده است

عدنان زادهوش عضو دیگر شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به موضوع هزینه‌های جشنواره کودک و نوجوان با اعلام این موضوع که هزینه‌های پروژه‌های اینچنینی پس از چندین ماه به دست می‌آید، افزود: همه ساله در خصوص جشنواره یک یا دو میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده، اما تا 4 میلیارد تومان هم خرج برداشته است، تا آنجایی که من خبر دارم جشنواره امسال هزینه‌های سنگینی بر نداشته است و ما بودجه این جشنواره را بر روی دو میلیارد تومان بسته‌ایم و حتی اعلام کردیم که هزینه‌های بیش از این را نمی‌پذیریم.