همت علی انصاری در کارگاه آموزشی کشاورزان روستای کاهریز در راستای اجرای طرح همگام با کشاورز اظهار کرد: در راستای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری(مد ظله العالی)  و با هدف پیشرفت اقتصادی کشور طرح‌هایی همچون طرح ملی همگام با کشاورز در شهرستان لنجان به اجرا درآمد و هدف از اجرای این طرح توسعه کشاورزی و کاهش فاصله بین کشاورزان و گسترش طرح‌های کشاورزی است.

وی افزود: اجرای طرح ملی بسیج همگام با کشاورز، به عنوان اقدامی عملی در راستای ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در جهت کمک به امنیت غذایی و تولید پایدار کشاورزی با بهره گیری و استفاده از علوم روز و دانش و تجربیات محلی کشاورزان نمونه، با ارائه مدل های واقعی در قالب تشکیل کارگروه علمی سازی کشاورزی در روستاها صورت می گیرد.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان لنجان تصریح کرد: کشاورزی سالم سبب می شود که امنیت غذایی کشور را تامین کند یعنی اگر محصول یک کشاورز در یک کشور دچا رمشکل شود غذا وامنیت جانی مردم ان کشور به مخاطره خواهد افتاد و دغدغه هر انسانی در درجه اول تامین خوراک وغذاست لذا ناحیه مقاومت بسیج لنجان با کمک مهندسین کشاورزی شهرستان لنجان در راستای همین دغدغه مقام معظم رهبری حرکتی روبه جلو را آغاز نموده است  .

وی ادامه داد: کار اصلی این طرح رشد منابع کشاورزی و به روز رسانی علم کشاورزان هم  شهرستانی است  تا بتوانند با قرار گرفتن در زیر چتر یک کارشناس کشاورزی که همان مربیان متخصص در مرحله  کاشت وداشت و برداشت بهترین محصول را با کمترین استفاده از انواع کودهای شیمیایی وسم پاشی بی رویه  را تولید کنند .

انصاری در ادامه با اشاره به خطر  آفات زنجر ه مو برای باغات شهرستان لنجان اضافه کرد: ما معتقدیم باید از روش های علمی برای مبارزه با آفات بهره ببریم و از برخوردهای غیرکارشناسی و احساسی در این خصوص به طور جدی پرهیز کنیم.

وی عنوان کرد: وزارت جهاد کشاورزی در سال های اخیر تلاش کرده تا به شکل کاملاٌ  علمی مبارزه با آفات را در برنامه های خود دنبال و پیگیری کند لذا با توجه به اینکه زنجره یکی از آفات مهم باغات انگور می آید و این آفت از دیر باز در ایران شیوع  داشته و در حال حاضر این حشره در بسیاری از مناطق مو کاری به صورت یک آفت مهم در آمده و در سراسر کشور پراکنده شده است.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان لنجان بیان کرد: چنانچه مبارزه با این آفت به درستی انجام نگیرد خسارت این آفت فوق العاده زیاد است و می تواند خسارت فراوانی را به همراه داشته باشد لذا آماده سازی زمین و تهیه بستر کاشت، انتخاب ارقام مناسب، نحوه تربیت و  هرس موها، مدیریت علف های هرز، آبیاری مرتب و کافی، شخم و پابیل کردن زمین باغ، حذف شاخه های حاوی تخم آفت (هرس سبز) و مبارزه شیمیایی از مهمترین اقدامات مدیریت تلفیقی در مبارزه با آفت زنجره مو به شمار می آید که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه یگی دیگر از آفت های مهم انگور کرم خوشه خوار انگور است، خاطرنشان کرد: کرم خوشه خوار انگورآفت ریز پروانه ای است که زمستان را به صورت شفیره در پیله سفید ابریشمی زیر پوست ساقه مو و در زیر برگ های ریخته شده تاکستان ها می گذراند و ماده ها تخم های خود را روی خوشه ها و حبه ها قرار می دهند .

انصاری اذعان کرد: در این خصوص بهترین زمان مبارزه با نسل اول کرم خوشه خوار انگور از طریق اطلاعیه به کشاورزان منطقه تحت پوشش اطلاع رسانی شد و برای حصول نتیجه مطلوب مبارزه با نسل‌های بعدی این آفت نیز ضروری است.

وی یاداور شد: آفت خوشه‌خوار در حال حاضر جزو بزرگ‌ترین آفت های محصول انگور کشور است و به وسیله تارهای شبیه به تار عنکبوت از غنچه انگوئر تغذیه می کند و اصلی‌ترین شیوه در مبارزه با آفات کشاورزی اعمال مدیریت تلفیقی کنترل آفات و تعیین  زمان مناسب مبارزه با آفات است