دبیر انجمن موزه‌داران اصفهان گفت: با همکاری انجمن خوشنویسان در حال پیگیری احداث موزه خط در اصفهان هستیم تا در آن آثار ارزشمند خط و خوشنویسی هنرمندان قبل و دوران معاصر را به نمایش بگذاریم.
عباس نکوئی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان با اشاره به ایجاد موزه خط اظهار داشت: با همکاری انجمن خوشنویسان اصفهان در حال پیگیری احداث موزه خط در اصفهان هستیم تا در آن آثار ارزشمند خط و خوشنویسی هنرمندان قبل و دوران معاصر را به نمایش بگذاریم.
وی افزود: موزه خط در اصفهان نیاز است، با توجه به اینکه قبلا نیز موزه خط ایجاد شد اما به دلیل جایگاه و امکانات منهل شد و این موزه نیاز شهر اصفهان است زیرا اصفهان دارای مکتب خوشنویسی بوده است.
دبیر انجمن موزه‌داران اصفهان گفت: در این مورد با میراث فرهنگی برای مکان مذاکره کردیم اما مکانی که شرایط موزه را داشته باشد نداشت و به همین دلیل با شهرداری وارد مذاکره شده‌ایم.
وی تصریح کرد: این موزه نیاز به اعتبار زیادی دارد اگر مکان را شهرداری را در اختیار قرار دهد بخش بزرگ کار انجام شده، بخش دیگر مالی به تهیه آثار بر می‌گردد و ممکن است برخی آثار اهدایی نام افراد یا به صورت امانی باشد. در حال حاضر در مرحله شناسایی آثار هستیم و هر چه زودتر شهردرای مکان را بدهد احداث موزه نیز زودتر انجام می‌شود.