رئیس شعبه سازمان تأمین اجتماعی شاهین شهر گفت: شعبه شاهین شهر یکی از شعب ویژه و بسیار مهم تأمین اجتماعی از نظر بعد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است.

اردشیر شیران افزود: طبق آمار ثبت شده بیش از 65 درصد جمعیت شهر شهرستان شاهین شهر و میمه تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند و این رقم شامل 120 هزار نفر از جمعیت بیش از ۱۷۰ هزار نفری شهرستان می باشد که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی اصلی و تبعی هستند.

وی ادامه داد: در شعبه شاهین شهر جمعیت آماری بیمه شدگان بالغ بر 40  هزار نفر بیمه شده اصلی می باشدکه شامل بیمه شدگان اجباری، ساختمانی، قالیباف، خادمین مساجد، بیمه بسیجیان، هنرمندان، حرفه ها و مشاغل آزاد و اختیاری است.

رئیس شعبه تأمین اجتماعی اضافه کرد: این شعبه بیش از ۱۱ هزار نفر مستمری بگیر و یک هزار و ۲۰۰ نفر مشمول بیمه بیکاری را تحت پوشش دارد و رقمی معادل ۱۸ میلیارد تومان ماهیانه به این افراد پرداخت می ‏کند.

شیران در رابطه با کارگزاری های این شعبه گفت : این شعبه با توجه به شهرک های صنعتی اطراف، کارخانجات عظیم و همچنین ترکیب بافت جمعیتی از نظر کمی و کیفی در مطالعات جامعه شناختی و روابط اجتماعی، نوع تعهدات و سرویس دهی به مشتریان شامل کارفرمایان، بیمه شدگان، و مستمری بگیران، مهم تلقی می شود و در این رابطه یک کارگزاری مستقیم و دو شعبه اقماری در منطقه صنعتی مورچه خورت و محمودآباد در راستای رفاه بیمه شدگان تسهیلاتی را ارائه می دهد.

وی با اشاره به اینکه آمار بیمه شدگان این شعبه با توجه به خانواده های افراد تحت پوشش یا به اصطلاح افراد تبعی آن، جمعیتی نزدیک به 130 هزار نفر را تحت پوشش دارد گفت: این شعبه با 55  نیروی کارآزموده و تحصیل کرده در جهت سرویس دهی بهینه با وجود مشکلات متعدد نسبت به تکریم ارباب رجوع و تعهد سازمانی، وفا داری، عشق به نظام، انقلاب و رهبری فعالیت می کند و روزانه پاسخگوی صدها نفر از مراجعین می باشد.

شیران ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی با قدمتی بیش از نیم قرن تحول عظیمی را طی دهه های قبل تجربه کرده است و از مراحل مختلف از تفکر سنتی به سوی رفتار و تکنولوژی گذر کرده است که از جمله می توان به خدمات غیر حضوری ، اتوماسیون اداری paper less)سیستم بدون کاغذ) و شفافیت در قوانین و مقررات خود اشاره کرد.

 وی افزود: شعبه شاهین شهر نیز از این قاعده مستثنی نبود و گام به گام در جهت تعالی و آرمان های سازمانی قدم برداشته است.

شیران اظهار داشت: این سازمان خود را ملزم و موظف می داند با توجه به نیاز روز و استقبال جامعه به سوی خدمات، دانش سازمانی خود را ارتقا و در جهت پویایی و رشد سازمانی همسنگ با نیاز مخاطبین گام برمی دارد.