معاون عملیات و آموزش پیشگیری سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني شهرداري کاشان گفت:این دوره در راستای اجرای برنامه های آموزشی تخصصی جهت ارتقاء کیفیت عملكرد و توانمندي آتش نشانان و به منظور افزایش توان علمی و عملیاتی و دانش تخصصی مدیران ، فرماندهان عملیاتی و کارشناسان آتش نشانی در حریق ساختمان های بلند مرتبه برگزار شد.

محمدتوکلی افزود: با توجه به گسترش شهر نشيني ، توسعه سريع تكنولوژي و رشد ساختمان هاي بلند ، و بروز حوادث و آتش سوزي هاي بزرگ و پيچيده ، هدايت و فرماندهي نيروها با روش هاي سنتي و غيراصولي امري غير ممكن است ونياز به مديريت و فرماندهي قوي و كارآزموده مبتني به اصول علمي ، امري بسيار حياتي و ضروري است .

توکلی هدف از برگزاري اين دوره آموزشي را افزايش توان علمي و عملياتي هر چه بيشتر آتش نشانان در برخورد با حوادث احتمالي در ساختمان هاي بلند عنوان كرد و افزود: در اين كارگاه آموزشي چگونگي استقرار خودروهاي آتش نشاني در محل حادثه، پيش‌بيني امكانات و سازماندهي تجهيزات مورد نياز، ساختار و اصول فرماندهي، آبرساني به طبقات، روش هاي جستجو و نجات تيم هاي عملياتي، رفتار شناسي حريق و اصول تهويه در ساختمان‌هاي بلند مرتبه مطرح و مورد آموزش و بازنگري قرار گرفت.

وی افزود: این کارگاه آموزشي سه روزه با بهره‌گيري از اساتيد مجرب اين رشته از شهر تهران و مطابق با استانداردهاي تعريف شده از 24تا 26 تیر ماه سال جاري با شرکت تعداد 35 نفر از روساء ایستگاهها ، فرماندهان و کمک فرمانده شیفت های سازمان آتش نشاني کاشان برگزارشد.

توکلی گفت: ‌آتش نشانان با اجراي مانورهاي عملياتي در ساختمان های بلندمرتبه توانايي‌هاي خود را در زمينه امداد رساني و اطفاء حريق در ميان دود و آتش به ارزيابي گذاشتند.