ایستگاه سنجش سلامت شامل تست فشار خون و BMI (اندازه گیری میزان قد و وزن) با حضور شهروندان منطقه راوند برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کاشان، این ایستگاه بصورت رایگان و با هدف بررسی وضعیت سلامت عمومی شهروندان منطقه پنج در 2 قسمت آقایان و بانوان با حضور کارشناسان و همکاری بسیج خواهران و معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد.

در این ایستگاه پس از اندازه گیری فشار خون و BMI افراد، به آنها مشاوره سلامت و تغذیه داده شد و افرادی که از بیماری فشارخون خود اطلاع نداشتند و یا دچار فشارخون کنترل نشده بودن به پزشک متخصص ارجاع داده شده و افرادی که دچار سوء تغذیه بودند با حضور متخصص تغذیه مشاوره شدند.

 ارائه بسته های آموزشی سلامت، قد، وزن و تغذیه سالم توسط اداره شهر سالم سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری از دیگر برنامه های ایستگاه سنجش سلامت بود