ایسنا: شهردار گلشهرگفت: آزادسازی جهت احداث میدان ورودی شهر و زیرسازی آن در دست اقدام است که امیدواریم بتوانیم احداث میدان را جدا از زیبا سازی آن تا یک ماه آینده به اتمام برسانیم.

علی نیکبخت اظهار کرد:3 میلیارد تومان بودجه شهرداری گلشهر در سال جاری است که 2 میلیارد و 160 میلیون آن مربوط به بخش عمرانی و مابقی به امور جاری اختصاص دارد.

وی در خصوص اقدامات انجام شده در سال گذشته و سه ماهه سال 96 ادامه داد: پیگیری مصوبات در دست اقدام از جمله طرح میدان ورودی، طرح محور اصلی، طرح میدان شهدا، خیابان آیت ا... گلپایگانی در محله وداغ و ... را دردستور کار داشتیم. همچنین  آزادسازی جهت احداث میدان ورودی شهر و زیرسازی آن نیز در دست اقدام است و امیدواریم بتوانیم احداث میدان را جدا از زیبا سازی آن تا یک ماه آینده به اتمام برسانیم.

شهردار گلشهر در رابطه با بلوار ورودی شهر گفت:عملیات در هزار متر از این پروژه آغاز و زیر سازی و آسفالت  آن انجام شده است و پس از تعریض پل موجود در مسیر مابقی امور پروژه انجام خواهد شد.

نیکبخت افزود:15میلیون تومان بابت ساخت و نصب تابلوی ورودی شهر هزینه شده است همچنین با اعتبار15میلیون تومانی نیز جهت رفاه حال مسافران اقدام به ساخت سرویس های بهداشتی جنب پلیس راه کرده ایم.

وی بااشاره به سایر اقدامات انجام شده خاطرنشان کرد: جدول گذاری حاشیه محور اصلی یکی از محله ها با حدود 2هزار متر، کاشت حدود هزار اصله درخت در سطح شهر، کاشت گل های زینتی، نصب المان 54شهید شهر گلشهر در بلوار آیت ا...گلپایگانی، تکمیل بلوار نگارستان، راه اندازی کتابخانه، تهیه سیستم gpsخودروهای موتوری شهرداری، خرید سیستم اذان گو برای پارک ها و شهرداری برخی از اقداماتی است که ازسال گذشته تاکنون انجام شده است.