به گزارش اصفهان امروز، نهالستان شهرداري مباركه با توليد ۷۷ هزار و ۴۶۵ متر مربع گل هاي دائم و فصلي در اين زمينه به خودكفايي رسيده است.
مديرعامل سازمان پارك‌ها و فضاي سبز شهرداري مباركه درختان را ارزشمندترين گنجينه‌هاي طبيعي يك شهر دانست و اظهار كرد: شهري كه فضاي سبز كافي و كارا و درختان سالمي دارد، از هواي سالم تر، آلودگي صوتي كمتر، دماي متعادل تر و منظر شهري زيباتري برخوردار است از اين رو بايد گفت، حيات زيستي شهر و سلامت جسمي و رواني شهروندان تا حد زيادي به پيكره‌هاي تنومند سبز رنگ مديون است.
محسن هاشمي افزود: از اين رو گسترش نهالستان شهرداري مباركه براي توليد گل هاي زينتي و رسيدن به خودكفايي در اين حوزه يكي از برنامه هايي بود كه با جديت دنبال مي شد.
وي با اشاره به نگاه مجموعه شهرداري مباركه در اجراي اقتصاد مقاومتي، تصريح كرد: در سال هاي گذشته مبالغ قابل توجهي براي خريد گل هاي زينتي توسط شهرداري هزينه مي شد كه با راه اندازي اين مجموعه و گسترش آن توانستيم در توليد گل و گياه به خودكفايي برسيم.
مديرعامل سازمان پارك‌ها و فضاي سبز شهرداري مباركه ادامه داد: گسترش فضاي سبز در شهر مباركه يكي از برنامه هاي مهمي است كه شهرداري و سازمان پاركها و فضاي سبز مباركه به آن توجهي جدي داشته از اين رو احداث و گسترش نهالستان شهرداري با هدف تأمين گل و گياه مورد نظر و كاهش هزينه هاي اين حوزه دنبال و اجرايي شده است.
هاشمي گفت: اين مجموعه با توليد ۶۳ هزار و ۹۳۱ متر مربع گل هاي دائم و ۱۳ هزار و ۵۳۴ متر مربع گل ها فصلي در اين زمينه به خودكفايي رسيده است.
مديرعامل سازمان پارك‌ها و فضاي سبز شهرداري مباركه با اشاره به اولويت‌ها و برنامه‌هاي اين حوزه در استقبال از بهار، گفت: المان هاي نوروزي يكي از مسائلي است كه در شهر مباركه مورد توجه شهروندان و مسافران نوروزي قرارگرفته از اين رو با استفاده از طرح ها مختلف المان هاي نوروزي در تلاش هستيم در نقاط مختلف اين شهر از المان هاي بروز استفاده كنيم.