اصفهان امروز: معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری گفت: در سال گذشته در مجموع مناطق پنج گانه شهر، بیش از 2میلیارد و 82 میلیون متر مربع رفت و روب معابر اصلی و فرعی انجام گرفته است.

اصغر مهدی پور ادامه داد: در بخش جمع آوری زباله های خانگی نیز 47هزار تن زباله از سطح مناطق جمع آوری شد که دراین میان مناطق یک و دو با 12 و 11 هزار تن بیشترین سهم را به خود اختصاص دادند.
رشد 4درصدی جمع آوری زباله در بهار امسال
معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری با اشاره به جمع آوری بیش از 12هزار و ششصد تن زباله در سه ماه نخست سال جاری بیان داشت: با این میزان که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل، رشد چهار درصدی را نشان می دهد، میزان جمع آوری روزانه زباله در سطح مناطق پنج گانه شهر به عدد 136تن در روز رسیده است.


مهدی پور با اشاره به کاهش 23درصدی جمع آوری زباله در سومین منطقه شهر نسبت به بازه زمانی مشابه سال قبل اضافه کرد: در مناطق یک و دو که به ترتیب 28 و 25درصد مجموع زباله شهر را به خود اختصاص داده اند، شاهد رشد 14درصدی نسبت به مدت زمان مشابه قبل آن بودیم.
طی سه ماه گذشته، خرداد ماه با بیش از 4400 تن و فروردین با 3900 تن بیشترین و کمترین میزان جمع آوری زباله را به خود اختصاص داده اند.
کشتار 171هزار راس دام سبک
مهدی پور پیرامون عملکرد کشتارگاه نجف آباد اظهار داشت: در سال گذشته بیش از 171هزار راس دام سبک در این مجموعه کشتار شده که طی آن ماه های خرداد و تیر با 18 و 17 هزار بیشترین سهم را داشته و در خصوص کشتار نزدیک به 1500شتر مرغ نیز ماه های مذکور بیشترین آمار را به خود اختصاص داده اند.

 
معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری خاطر نشان کرد: « در بخش دام سنگین نیز شاهد ذبح بیش از 6700 راس شتر و گاو بوده ایم که در این میان آذر ماه با 680 راس پر ترافیک ترین ماه کاری محسوب شده و پس از آن خرداد با ششصد و هفتاد و پنج راس جایگاه دومی را از آن خود کرده است.»