استاندار اصفهان كه سال گذشته، طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار را زمینه ساز اجرای یک سوم تعهد اشتغال استان عنوان كرده بود، با تعیین ضرب الاجل یک هفته ای دستگاه های اجرایی را ملزم به اعلام جمع بندی نهایی در خصوص این طرح كرد.  رسول زرگرپور از نرخ ۱۴.۶ درصدی بیکاری استان در سال گذشته خبر داد و اظهار داشت: این نرخ، ۲.۲ درصد بیشتر از کشور است. معاون اشتغال و كارآفرینی اداره كل، تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در این خصوص می گوید: «هدف اشتغالزایی در سال جاری، کاهش نرخ بیکاری استان حداقل به میزان میانگین نرخ كشوری است». 

 

استاندار اصفهان كه در جلسه فوق العاده کارگروه اشتغال سخن می گفت، با اشاره به مطالعات «طرح تکاپو»؛ طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار، اظهار داشت: این طرح با هدف توسعه اشتغال پایدار در رسته کسب و کاری منتخب در سطح استان ها و ارتقاء سطح رونق اقتصادی در جوامع هدف در دستور كار قرار دارد. زرگرپور ادامه داد:  ارتقا و توسعه واحدهای کسب و کار، بهبود معیشت نیروی کار در کسب و کارهای منتخب و طراحی سیاست های اشتغال در سطح منطقه ای و ملی از دیگر نتایج اجرای این طرح است.

 

   12رسته برتر شغلی
 «تکاپو» طرحی كشوری است که به مزیت های بومی توجه ویژه ای دارد و برمبنای مزیت ها و قابلیت های اصلی که در استان امکان اشتغالزایی پایدار دارد، برنامه ریزی می کند.در همین خصوص معاون اشتغال و كار آفرینی اداره كل، تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان می گوید: «این طرح از سال گذشته بر اساس ابلاغ وزارت كار و تعیین كارگزار در استان اجرا شد، در این طرح، كارگزار با برقراری ارتباط با كارشناسان خبره برخی ادارات اجرایی مثل سازمان صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزی و سازمان برنامه و بودجه، نظرات علمی را دریافت كرد».سید كمال میرهادی، در ادامه به اصفهان زیبا عنوان می كند: «نتایج این بررسی با بحث و بررسی در جلسه مشترک با حضور مدیران دستگاه های ذی ربط در نهایت  به این ختم شد كه از بین 50 رسته استان، 12 رسته برتر در اولویت اشتغال قرار گیرد».   میرهادی همچنین در خصوص این 12 اولویت تاكید می كند: «این اولویت ها تقریبا مشخص شده است و در جلسه هفته بعد
 این 12 رسته به ترتیب اهمیت اعلام می شود».استاندار اصفهان در این كارگروه افزود: با توجه به اولویت ها در سند آمایش سرزمین سه اولویت گردشگری در همه ابعاد، علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان و مباحث فرهنگی و هنر در دستور کار قرار گرفته و باید با توجه به این اولویت ها برنامه ریزی داشته باشیم.     

 

    اشتغالزایی55درصدی
  وی با بیان اینکه طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار بیشتر به اشتغال های خرد و کارگاه های کوچک می پردازد، تصریح کرد: در بحث های مربوط به آینده استان سمت و سو در جهت ارتقای بخش خدمات است و باید به این بخش توجه بیشتری شود.معاون اشتغال و كار آفرینی اداره کار اصفهان در پاسخ به این پرسش كه طرح تكاپو تاكنون به تحقق چه میزان اشتغال منجر شده است، اظهار می كند: «تا اعلام نظر مدیران ارشد دستگاه های اجرایی درباره این طرح، تكاپو اجرا نمی شود، اما طبق برنامه ریزی و تصمیمات شورای اشتغال استان،  بنا داریم حدود 55درصد اشتغالزایی اصفهان در سال جاری با تكاپو محقق شود».و تاكید می كند: «بر اساس برنامه ریزی دولت در سال جاری، تكاپو بایستی حدود 651 هزار فرصت شغلی، معادل 60 درصد از 970 هزار فرصت شغلی در كشور را محقق كند».  استاندار اصفهان در ادامه به ۱۲ رسته برتر استان بر اساس روش ترکیبی که در طرح تکاپوی اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی ارائه شده است، اشاره کرد و افزود: طرح تکاپو بخشی از مشکلات اشتغال استان را حل می کند و به صورت سه تا چهار ساله طراحی شده است و در حال حاضر به مزیت های فعلی استان می پردازد.او با بیان اینکه براساس آمار  مرکز آمار ایران نرخ بیکاری استان در سال گذشته ۱۴/۶ درصد و نرخ بیکاری در کشور ۱۲.۴ درصد بوده است، افزود: همه دستگاه های اجرایی باید آمار سالانه مرکز آمار را مبنای برنامه ریزی های خود قرار دهند.  مسئول ارشد اجرایی استان تاکید کرد: دستگاه های اجرایی باید نظرات خود را در خصوص طرح مذکور طی یک هفته آینده به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال كنند تا این اداره کل در جلسه ای با سازمان برنامه و بودجه جمع بندی نهایی این طرح را انجام و برای تصویب نهایی به مرکز ارسالکند.معاون اداره كار استان با بیان اینكه طرح طبق زمانبندی جلو رفته است، در خصوص ضرب الاجل یک هفته ای استاندار تاكید می كند: «به هر حال اختلاف نظرهایی به خاطر ابهامات گزارش كارگزار طرح تكاپو و مدیران ارشد اجرایی وجود دارد كه استاندار این فرصت را تعیین كردند تا جمع بندی در جلسه آینده رفع و طرح نهایی شود». میرهادی در پایان، در خصوص چشم انداز اشتغالزایی سال 1396 اصفهان نیز خاطر نشان می كند: «هنوز تعهدات اشتغالزایی دستگاه های استان به تفكیک مشخص نشده است، اما با اشتغالزایی، رسیدن به میانگین نرخ بیكاری كشوری را در دستور كار داریم».