مسئول شبکه دامپزشکی شهرستان نجف آباد گفت: ۲.۵ تن فرآورده خام دامی غیر قابل مصرف در نجف آباد از ابتدای سال تاکنون جمع آوری و معدوم شده است.

محمد مهدی حسن پور در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۲.۵ تن فرآورده خام دامی شامل انواع گوشت قرمز و سفید غیر قابل مصرف از مراکز تولید، عرضه و مراکز بزرگ طبخ غذا جمع آوری و معدوم شد.

وی بیان داشت: بازرسان بهداشتی و نظارت بر فرآورده های خام دامی این شبکه از ابتدای سال تاکنون بیش از ۲.۵ تن فرآورده خام غیر قابل مصرف اعم از انواع گوشت قرمز و سفید از مراکز تولید، توزیع، عرضه فرآورده خام دامی، کارگاه های بسته بندی و مراکز بزرگ طبخ غذا کشف کردند که پس از انجام نمونه برداری، تشخیص آزمایشگاهی و هماهنگی با مرجع قضایی به مراکز تبدیل ضایعات ارسال شد.

مسئول شبکه دامپزشکی شهرستان نجف آباد حفظ سلامت و تندرستی مردم را یکی از مهمترین دغدغه های دامپزشکی دانست و تاکید کرد: با هر گونه عرضه فرآورده‌های غذایی فاسد در جامعه که سلامت جامعه را به خطر می اندازند، قاطعانه برخورد خواهد شد.

وی درخصوص گزارشات مردمی، تخلفات واحدها در اقصی نقاط استان و خصوصا شهرستان نجف آباد افزود: این گزارشات عامل موثری در ارتقای سلامت و بهداشت عمومی جامعه است و به عنوان یکی از منابع مهم جهت برخورد با موارد تخلف درتامین امنیت غذایی جامعه محسوب می شود لذا از شهروندان درخواست می شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف در نحوه تولید، نگهداری و عرضه فرآورده های خام دامی، مراتب را با سامانه پاسخگویی و اطلاع رسانی دامپزشکی با شماره ۱۵۱۲ یا شماره تلفن ۰۳۱۴۲۷۲۶۵۷۰شبکه دامپزشکی شهرستان نجف آباد اعلام کنند.

حسن پور کشتار غیر مجاز دام و تخلفات در تولید، عرضه و نگهداری فرآورده های خام دامی را مطابق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، تهدید علیه بهداشت عمومی دانست و اضافه کرد: دامپزشکی در جهت اجرای قانون و تامین سلامت مردم با متخلفان برخورد جدی خواهد داشت.