مهدی نصراصفهانی به ریاست هیئت کوهنوردی استان اصفهان رسید
به گزارش ایسنا- منطقه اصفهان، مجمع انتخابات رییس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان اصفهان امروز با حضور مدیرکل و رییس فدراسیون و اعضای مجمع در سرای ورزشکاران برگزار شد.
این مجمع با سه کاندیدا ایمان احمدپور، حمید حجاریان و مهدی نصراصفهانی برگزار شد، ابتدا و پیش از فرآیند رأی گیری احمدپور به نفع حجاریان انصراف داد.
در نهایت مهدی نصراصفهانی با ۱۳ رأی از ۱۸ رأی مأخوذه به مدت ۴ سال به ریاست هیئت رسید.