مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان گفت: امیدوارم با همکاری کاری کنید که حاشیه‌هایی که به این رشته ضربه می زند را کم کنید.
به گزارش ایسنا- منطقه اصفهان، محمد سلطان حسینی در مجمع انتخابات هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان اصفهان اظهار کرد: طی دو سه سال اخیر بعد از اینکه انتخابات هیئت انجام شد و بوژمهرانی انتخاب شد، وی به دلیل مشکلاتی که داشت دیگر نتوانست در هیئت بماند و امروز نیز قول می‌دهیم هرکسی انتخاب شود ما از وی حمایت می‌کنیم.
وی با بیان اینکه امیدوارم هیئت کوهنوردی به جایگاه واقعی خود برسد، ادامه داد: شما جامعه کوهنوردان در کوه می‌توانید چیزهای زیادی به دست آورید و امیدوارم این ورزش را بتوانید توسعه دهید.
سلطان حسینی با اشاره به اینکه ۴ سال است در اداره کل هستم، گفت: متاسفانه حاشیه‌های زیادی اطراف هیئت کوهنوردی وجود دارد که باید یک جا این حاشیه‌ها قطع شود و حاشیه‌هایی که به این رشته ضربه می زند را کم کنید.