پایگاه اطلاع رسانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به تازگی گزارشی از وضعیت اقتصادی زنان كشور منتشر كرده است. بر اساس این گزارش، نرخ اشتغال زنان استان اصفهان، 75 درصد اعلام شده است؛ به این مفهوم كه 75 درصد زنان اصفهانی در بخش های مختلفِ دولتی، خدماتی، كشاورزی و صنعتی مشغول به فعالیت هستند.  بررسی این معاونت همچنین نشان می دهد از بین همه فرصت‌های شغلی، بیشترین سهم اشتغال با بیش از 52 درصد به بخش خدمات اختصاص دارد. 

نرخ 75 درصدی اشتغال زنان اصفهانی، عدد قابل توجهی به نظر می رشد؛ اما این نرخ، استان را در جایگاه بیست و پنجم كشور قرار می دهد. در كشور، استان خراسان جنوبی با 91.4 درصد نرخ اشتغال در جایگاه نخست و استان كهگیلویه و بویر احمد با55.6 درصد كمترین نرخ اشتغال زنان را دارند. پایتخت نیز بر خلاف تصور عمومی كه وجود دارد، با نرخ ۷۹,۵ درصدی در رتبه ای بهتر از شانزدهم جای نگرفته است.   كمترین سهم اشتغال زنان در بخش کشاورزی نیز تنها با 0.2 درصد به زنان تهرانی اختصاص دارد. البته شاید دلیل رتبه تهران به فعالیت پررنگ زنان دیگر شهرها در بخش‌هایی همچون كشاورزی، صنعت و خدمات باز می گردد.

 

 

   رتبه هفتم بیكاری زنان
 بر اساس گزارش معاون زنان و امور خانواده ریاست جمهوری، سهم اشتغال زنان تهرانی در بخش دولتی، 36.3 گزارش شده است. معاونت زنان، نرخ بیکاری زنان با سن بیشتر از ۱۰ سال را 25 درصد گزارش می كند. اصفهان از حیث بیكاری زنان در رتبه هفتم قرار دارد. این نرخ برای زنان شهرنشین استان به 27.2 و برای زنان جوان ۲۹-۱۵ سال به 40 درصد می‌رسد. بر اساس این گزارش، از بین همه فرصت های شغلی زنان اصفهانی بیشترین سهم با بیش از 52 درصد به بخش خدمات اختصاص دارد.  بعد از خدمات، زنان استان با  38.4درصد در بخش صنعت فعالیت می كنند. بعد از صنعت نیز بخش های دولتی و كشاورزی به ترتیب با 27.1 و 8.9 پذیرای زنان نصف جهان هستند.همین چند روز پیش نیز استاندار اصفهان از پیشی گرفتن زنان اصفهانی در اشتغال خبر داد. رسول زرگرپور با بیان اینکه نرخ مشارکت بانوان در این استان در کسب و کار به سرعت زیاد شده است، اظهار داشت: در سال گذشته حدود 60 درصد از فرصت های اشتغال جدید استان را بانوان به خود اختصاص داده اند.  چند روز پیش نیز زرگرپور در ششمین نشست هم‌اندیشی مناطق ویژه علم و فناوری کشور، مشارکت اقتصادی در استان را بیش از 42 درصد اعلام کرد. مسئول ارشد اجرایی استان افزود: اشتغال زنان در رتبه‌ اول قرار دارد و نرخ مشارکت بانوان از مردان پیشی گرفته است و مدیریت استان در تلاش است نرخ بیکاری استان را به میانگین نرخ بیکاری کشور برساند.

 

 

   کاهش فرصت های شغلی در بخش دولتی
داده‌های آماری مرکز آمار ایران برگرفته از طرح آمارگیری نیروی کار در بازه زمانی سال های 1384 تا 1393 نشان می دهد مشارکت زنان در فعالیت‌ های بخش دولتی با افت قابل‌ توجه همراه شده است؛ به گونه ای که از ابتدای بازه در دست بررسی تا انتهای آن تنها 10 درصد از میزان اشتغال افراد در بخش دولتی کاسته شده است؛ این در حالی است که در این بازه زمانی سهم زنان از حضور در مشاغل دولتی با کاهش 60 درصدی همراه است.    شاخص دیگری که به‌ خوبی وضعیت اشتغال زنان را به تصویر می‌کشد،  شاخص نسبت اشتغال است؛  بر اساس این شاخص نسبت جمعیت شاغل به‌ کل جمعیت بررسی می شود.  نسبت اشتغال از 36.3درصد در ابتــــدای این بازه زمــــانی یعنی سال 1384 به 33.3 درصد در انتهای بازه زمانی رسیده كه بیانگر کاهش سهم افراد شاغل نسبت به‌کل جمعیت است. این در حالی است که طی این سال‌ها جمعیت افراد جویای کار که اغلب دهه شصتی‌ هستند، به جمعیت افراد آماده‌ به‌ کار افزوده ‌شده است.با نگاهی به آمار به‌ دست‌ آمده از این طرح آمارگیری به افت فاحش نسبت اشتغال زنان در طی این سال‌ها می‌رسیم؛ در ابتدای بازه موردبررسی نسبت اشتغال زنان در کل کشور بیش از 14 درصد بوده که این نسبت در انتهای بازه زمانی به 9.7 درصد رسیده است./ گروه خبر

  وضعیت اقتصادی زنان استان اصفهان
عنوان    درصد    رتبه در كشور
نرخ اشتغال زنان    75    25
سهم اشتغال در بخش خدمات     52.7    14
سهم اشتغال در بخش صنعت    38.4    4
سهم اشتغال در بخش کشاورزی    8.9    26
سهم اشتغال در بخش دولتی    27.1    18
نرخ بیکاری زنان بزرگ تر  از ۱۰ سال    25    7
نرخ بیکاری زنان بزرگ‌تر از ۱۰ سال در نقاط شهری    ۲۷.۲    15
نرخ بیکاری زنان جوان ۲۹-۱۵ سال    ۴۰.۰۵    17