رئیس اداره نظام‌مهندسی و مقررات ملی اداره کل راه و شهرسازی بر ضرورت اجرای مباحث ۲۱ و ۲۲ مقررات ملی ساختمان در ساختمان‌ها تاکید کرد.

به گزارش خبرگزای ایمنا ، جلسه‌ای با حضور نمایندگان مدیریت بحران و دفتر فنی استانداری، شهرداری، سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تشکیل و پیرامون نحوه اجرائی و عملیاتی شدن اجرای مباحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان (پدافند غیرعامل) و مبحث  ۲۲(نگهداری ساختمان‌ها) بحث و تبادل‌نظر شد.

رئیس اداره نظام‌مهندسی و مقررات ملی اداره کل راه و شهرسازی اظهار داشت: رعایت مقررات مبحث ۲۱ شامل مجموعه اقدامات غیرمسلحانه‌ای که به‌کارگیری آن‌ها موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب‌پذیری، ارتقاء پایداری ملی، تداوم فعالیت‌های ضروری و تسهیل مدیریت بحران در برابر تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن می‌گردد و در این راستا برگزاری دوره‌های آموزشی توسط سازمان نظام‌مهندسی ساختمان به منظور الزام رعایت مفاد مبحث ۲۱ توسط مهندسان طراح و ناظر رشته‌های چهارگانه به عنوان عاملان مستقیم بر ساخت و سازها می‌باشد.

امیر زاغیان گفت: ارائه پیشنهاد شیوه‌نامه اجرایی نحوه کنترل ساختمان‌ها با درجه اهمیت زیاد و بسیار زیاد از طرف سازمان نظام‌مهندسی ساختمان، به اداره کل راه و شهرسازی استان طی مدت یک ماه آینده، جهت طرح در شورای فنی استان از دیگر دستاوردهای این جلسه در جهت رعایت مبحث ۲۲ مقررات ملی است.

وی همچنین بر صدور پروانه اشتغال به کار بازرسی،  برای کلیه دارندگان پروانه اشتغال حقیقی و حقوقی توسط اداره کل راه و شهرسازی استان در آینده نزدیک تاکید کرد و گفت: به پیشنهاد معرفی مسئول نگهداری ساختمان‌ها و شرکت‌های بازرسی به مراجع صدور پروانه ساختمان توسط مالکین، به منظور طرح در شورای فنی استان و تائید و تصویب سایر مراجع ذیصلاح در سطح استان اشاره کرد.