مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت با تشریح جزئیات مشمولان دریافت بیمه بیـــکاری، از رصد و شناسایی بنگاه‌های اقتصادی مشکل‌دار به منظور جلوگیری از ریزش نیروی کار خبرداد.به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کریم یاوری گفت: با تدابیر اندیشیده شده و همت و پشتکار و جدیت کارکنان، کارشناسان و مسئولان و مدیران صف و ستاد مرتبط با حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری در کل کشور و در جهت صیانت از نیروی کار و حمایت از پایداری تولید و بنگاه های اقتصادی چتر حمایتی بیمه بیکاری با گسترش دامنه پوشش برای کارگرانی که بدون میل و اراده از کار بیکار می شوند با رویکرد اشتغال مجدد مقرری بگیران بیمه بیکاری و کاهش طول مدت ماندگاری مقرری بگیران در برزخ بیکاری به جدیت پیگیری شده و نتایج خوبی حاصل شده است.وی با بیان اینکه کلیه مشمولان قانون تامین اجتماعی که تابع قوانین کار و کشاورزی هستند مشمول قانون بیمه بیکاری و حمایت های مندرج در آن هستند مشروط بر آن که بدون میل و اراده از کار بیکار شده باشند، گفت: بازنشستگان و از کارافتادگان، صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری و اتباع خارجی مشمول بیمه بیکاری نیستند.یاوری ادامه داد: بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیرمترقبه از قبیل سیل، زلزله، آتش سوزی و... بیکار شوند با معرفی واحدهای تعاون، کارورفاه اجتماعی مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری می ‌شوند.مدیر کل حمایت از مشاعل و بیمه بیکاری وزارت کار افزود: در سال ۹۵ حدود سی و یک هزار نفر از مقرری بگیران بیمه بیکاری برای طی دوره های مهارتی و آموزش‌های فنی و حرفه ای و ارتقاء مهارت به مراکز آموزش فنی و حرفه ای در کل کشور معرفی شدند.وی افزود: از آنجا که بیکارانی که بدون میل و اراده به چرخه دریافت مقرری بیمه بیکاری در طی سال وارد و پس از طی دوره استحقاق یا معرفی آنها به اشتغال مجدد و... از مقرری بگیران بیمه بیکاری خارج می شوند در سال ۹۵ حدود سیصد هزار نفر از این حمایت اجتماعی برخوردار شده اند.این مقام مسئول در وزارت کار با بیان اینکه حق بیمه بیکاری به میزان ۳درصد درصد مزد بیمه شده است که تماما توسط کارفرما تامین و پرداخت می شود، افزود: تمام مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزء سوابق پرداخت حق بیمه شده از نظر بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت محسوب می‌شود.یاوری ادامه داد: دولت مکلف است همه ساله از طریق سیستم بانکی و منابع اعتباری سازمان تامین اجتماعی و با استفاده از اعتبارات قرض الحسنه طرح های اشتغالزایی مشخصی را جهت اشتغال به کار بیکاران مشمول قانون بیمه بیکاری در بودجه سالانه کشور پیش بینی و راسا یا از طریق شرکت های تعاونی یا خصوصی و با نظارت وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی به مورد اجرا بگذارد.نماینده وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی در کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید کشور گفت: کارفرمایان بنگاه‌های اقتصادی می توانند در صورت هرگونه تغییر یا بازسازی خط تولید، جابه جایی کارگاه و ماشین آلات به منظور کاهش وابستگی و بهینه کردن تولید که در راستای سیاست های اقتصادی و اجتماعی دولت صورت گیرد با تصویب شورای عالی کار از امتیازات و حمایت‌های مندرج در قانون بیمه بیکاری بهره‌مند شوند.وی ادامه داد: برای اجرای قوی و موثر برنامه فراگیر اشتغال، (تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی)، انسجام و همکاری همه دستگاه‌ها و سازمان ها و حتی قوه مقننه و قضاییه نیز ضروری است.یاوری با بیان اینکه حسب دستور تاکید وزیر محترم تعاون، کارورفاه اجتماعی تمام حوزه های وزارت خانه برای اجرای برنامه فراگیر اشتغال بسیج شده اند، گفت: با تشکیل کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید در استان ها و کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید در کشور مدت زمان رسیدگی و بررسی واحدهای مشکل دار کاهش یافته است.