معاون اداره‌کل فرهنگ و ارشاد استان اصفهان گفت: با همکاری شهرداری و انجمن نمایش ۲ سالن  پلاتو در ارگ جهان نما اضافه شود که امیدوار هستیم با این چند پلاتو کمی از مشکلات رفع شود.
پرویز طاهری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان با اشاره به اضافه شدن سالن پلاتو اظهار داشت: با همکاری شهرداری و انجمن نمایش 2 سالن  پلاتو در ارگ جهان نما اضافه شود که امیدوار هستیم با این چند پلاتو کمی از مشکلات رفع شود.
وی افزود: تعداد پلاتو‌ها کم است ما 40 گروه  تئاتری ثبت شده داریم که هر گروه هم  پلاتو در خواست کند نسبت به تقاضاها کم است.
معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان گفت: امیدواریم با همتی که دوستان در عرصه‌های فرهنگی دارند از فضاهای شهری در این رابطه به تئاتر کمک کنند.
به گزارش تسنیم، چندی پیش در اصفهان جشنواره منطقه‌ای سوره در اصفهان برگزار شد یکی از مشکلاتی که هنرمندان داشتند کمبود پلاتو بود که این مسئله به عنوان یک ضعف در جشنواره دید شد.