اجازه ورود عنوان شعری از سعید آقایی است که به مناسبت ولادت با سعادت حضرت امام رضا (ع) سروده شده است

***

هستی

با اراده اصل هست هست

به نور شما

ای امام مهربانی ها

روشن می شود

-آیه های نور را با نور باید خواند-

و اندیشه

به دستور دانش بی نهایت

با اسم شما

ای فرزند شکیبایی

در برابر سیاهی طاغوت های جهل

می درخشد

-بزرگ ترین پیروزی تاریخ-

و راه روشن خداوند را

به بندگان آن مهربان دانا

نشان می دهد

-راه مستقیم ایستادگان-

کلمات در دستگاه شما

ای پدر بخشش

جان می گیرند، جان می بخشند

و هر روز صبح

 آیه تطهیر می خوانند

-آیا وعده ای بهتر از این وجود دارد؟!-

اینک از شهر پیامبر

تا سرزمینِ آسمانِ خراسان

همه جا با مهر مرامنامه شما

ای علی

عطرآگین شده

-آنهایی که مست پیمان نیستند

باید خودشان را بازسازی کنند-

و زمین و زمان

پشت سر شما

ای پاره تن پیامبر

غریب طوس

نماز باران می خوانند

-و خداوند بزرگ تر است...-

و درختان سبز صبر

جوانه های ایمان

و شکوفه های لبخند را

تا باغ شما

همراهی می کنند

- یکی شدن زبان و دل

آغاز زیارت دانشمند خاندان خاتم است-

: آیا اجازه ورود می دهید؟!