انجمن هنرمندان نقاش اصفهان فرصت نمایشگاهی به مجموعه کارهای مریم صابر داد. این دانش آموخته کارشناسی ارشد نقاشی، سابقه شرکت و کسب مقام در چند جشنواره، تجربه نمایشگاه های گروهی و انفرادی و تدریس نقاشی را در کارنامه کاری خود دارد. پاسخ های صابر به پرسش های اصفهان امروز را با هم می خوانیم:

*مجموعه به نمایش درآمده در انجمن نقاشان، از کجا کلید خورد و چه مراحلی را تا نمایش پست سر گذاشته است؟

مجموعه ای که جمع آوری شد حاصل چندین مجموعه است که طی سال های مختلف کارشده اند, و به دلیل اینکه همگی یک ذهنیت را دنبال کرده است, چند نمونه از هر دوره را انتخاب کرده و در یک مجموعه به نمایش گذاشتم.

*در بیانیه نمایشگاه سخن از عشق گفته اید، بازتاب این عشق و نگاه ویژه شما به این مسئله در پرتره های به نمایش درآمده را چگونه توصیف می کنید؟ چرا این پرتره ها دست و یا پا ندارند؟

پرتره های چشم به راه  و یا فیگوراتیو هایی بی دست و پا و همچنین رنگ های سرد و شارپ همگی کنار هم خبر از عشق می دهند, فیگورها در اینجا به معنای ناقص بودن نیستند و این بی دست و پایی خبر از عشق می دهد, احساسی که در مقابلش بی دست و پا هستند و همچون جنین هایی که تکمیل نیافته اند و درحال تکامل یافتن اند.

*تصویر حیواناتی مانند گربه در این مجموعه چه حرفی برای گفتن دارند؟ نسبت قرار گرفتن این حیوان با پرتره ها، چه چیزی را بیان می کنند؟

کلا کاراکترهایی که درنقاشی ها استفاده می کنم همگی از دیدگاه خودم یک حس هستند و فقط برای بهتر به نمایش درآمدن رنگ و فرم از آن ها استفاده می کنم. انسان و حیوان در این مجموعه هم حس هستند و در برابر رسیدن به عشق ریاضت می کشند و هر دو در مقابل عشق فرو افتاده و بی دست و پا هستند.

*دو لته ای بودن آثار به چه دلیلی است؟

دو لته بودن درجایی برای حمل و نقل بهتر نقاشی و در جایی دو معنا و دو فضا بودن عشق و مرز عشق را نشان می دهد .

*مستطیل های رنگی و استفاده از رنگ های موجود در این مستطیل ها، هر کدام بیان گر چه چیزی هستند؟

مستطیل های رنگی کنار پرتره های سردرگم, خبر از عشقی جاودان می دهند. عشقی رنگارنگ شبیه خورده کاغذ های رنگی داخل تخم مرغ که آدم را سوپرایز می کنند. شاید مربع ها به این معنا باشند و شاید معنای دیگری بدهند , برداشت مخاطب از اثر آزاد است.

*چند اثر در این مجموعه وجود دارد و تکنیک آثار چه چیزی هستند؟

28.6 اثر در نمایشگاه به نمایش در آمد که  شامل: 15اثر چاپ دستی و ترکیب مواد, در ابعاد کوچک و13 اثر رنگ و روغن در ابعاد بزرگ می باشد.

*چرا انجمن نقاشان را برای نمایش آثار خود انتخاب کرده اید؟ چه اتفاقی در بین مخاطبان و نقدهای صورت گرفته برلی نمایشگاه های انجمن نقاشان وجود دارد که در دیگر نمایشگاه ها کمتر دیده می شود؟

اگر بی پرده صحبت کنم  فضای انجمن به من این فرصت را داد که همه کارهایم را بدون هیچ محدودیتی در یک مجموعه عنوان کنم. فضای انجمن فضایی دوستانه است  که مخاطبین خاص هنر در آنجا حضور می یابند. از دیگر خصوصیات خوب انجمن این بود که می دانستم مخاطبینم برای نقاشی های خودم می آیند و گالری گردی معنای تفریح نمی دهد.

*فکر می کنید عشقی که شما از آن سخن گفته اید تا چه اندازه شخصی و درونی است و تا چه اندازه می تواند به یک پدیده اجتماعی و جمعی تبدیل شود و یا از یک رخداد جمعی تاثیر بپذیرد؟

عشقی که از آن سخن گفتم  حاصل تجربه ایی بود که لحظه به لحظه  آن را درک کردم شاید از این بابت شخصی باشد اما برایم جالب بود که مخاطبین نمایشگاهم خودشان را با من هم حس می دانستند، انگار عشق برای همه اتفاق افتاده بود یا می توان گفت ریاضت رسیدن به عشق برای بیشتر مخاطبین یکسان بود پس می توان گفت عشق درکارهایم یک پدیده اجتماعی هم به حساب می آید.و من خیلی خوشحالم که نقاشی هایم با  مخاطبینم حرف می زد و آنها را در گیر خود می کرد حتی بعضی از دوستان برای درک بهتر چندین بار به نمایشگاهم آمدند. فضای شخصی نقاشی هایم یک پدیده اجتماعی بود.

*اگر به عنوان یک منتقد کارهای صابر را نگاه کنید، نقاط قوت و ضعف آن را در چه می بینید؟

او کاملا یک نقاش اکسپرسیونیسمی است که با بیان احساسات شدیدش از طریق طراحی به وسیله رنگ نقاشی می کند و متاسفانه نقطه ضعف او این است که کارهایش در خانه های ایرانی به خاطر ابعاد بزرگش جایی ندارد .