داریوش ارجمند در سخنانی با تاکید بر اینکه خبرنگاران و عکاسان مظلوم واقع شده‌اند و ما ارزش کار اینان را نمی‌دانیم ولی جامعه آن را شناخته و فهمیده است، گفت: جنگ ویتنام با یک فریم عکس یک عکاس پایان پیدا کرد و ۲ خبرنگار در آمریکا ریچارد نیکسون را به زانو درآوردند تا از مردم عذرخواهی کند.

وی در ادامه افزود: خبرنگاران ما را به هم وصل می‌کنند و رابط بین افراد در دنیا هستند.

ارجمند سپس از حضار خواست تا برایشان دست بزنند. در ادامه بهرام حصیری به خوانندگی پرداخت.

از مهمانان حاضر در مراسم که تولدشان جشن گرفته شد می‌توان به مصطفی قیاس، پروین محبی، پرویز قلی‌زاده، جلال مقامی، بهرام حصیری، محمدابراهیم رضایی، داریوش ارجمند، محمد دائم، حسن ضرغامی، دادش مهرآوری، ناصر انصاری، پری علی‌حمزه، رحیم گلزیر خاتمی، هادی آرزم، محمدحسن محب‌علی، مهدی خاویار قدیانی، هاشم‌زاده، سیدجواد آشفته و محمد فیلی اشاره کرد.