اصفهان امروز:سومین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان گلپایگان در سال 96 پیرامون برنامه ریزی هفته ازدواج در فرمانداری شهرستان تشکیل شد.
در ابتدای جلسه مصوبات ستاد قبل از جمله تشکیل سه کارگروه اوقات فراغت پیگیری و مسئول هر کارگروه در مورد مصوبات و اجرای آنها توضیحاتی ارائه کردند.
در ادامه هر یک از اعضا نقطه نظرات خود را در مورد برنامه های اوقات فراغت بیان کردند و مقرر شد سه کارگروه اوقات فراغت به دلیل عملکرد مناسب بطور مستمر در طول سال فعالیت خود را ادامه دهند.
همچنین مصوب شد هر یک از دستگاه ها برنامه اوقات فراغت خود را در قالب فرم های مربوطه و با آمار دقیق تا پایان شهریور ماه به دبیرخانه ستاد ارسال کنند و در آینده کمیته نظارت نیز توسط اعضای ستاد تشکیل شود.
در زمینه دستور کار دوم جلسه هماهنگی برنامه های هفته ازدواج نیز انجام مشاوره رایگان جوانان در این هفته ، آموزش ضمن خدمت کار‌کنان، تبلیغات شهری مطرح و در پایان مصوب شد کمیته سامان ازدواج در اسرع وقت به منظور برگزاری هر چه بهتر هفته ازدواج با دبیری اداره ورزش و جوانان تشکیل شود.