اصفهان زیبا: کلیت برند اصفهان پس از  دو سال بحث و تبادل نظر در جلسه شورای عالی برند استان که به ریاست استاندار اصفهان برگزار شد، به تصویب رسید و ساختار لازم برای پیگیری و ثبت و تبلیغ آن در داخل و خارج از کشور مشخص شد. به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری اصفهان، رسول زرگرپور در این جلسه اظهار داشت: برند اصفهان برای استفاده برون مرزی انتخاب می شود؛ چرا که برند درون مرزی با شعار «اصفهان نصف جهان» از گذشته تا به امروز در حال استفاده است. استاندار با بیان اینکه برای تدوین برند اصفهان از حدود ۱۹۹ نفر متخصص نظر سنجی شد، افزود: اکثر متخصصان بر برند تأیید شده شورا تأکید کردند و میراث ناملموس اصفهان می تواند این موضوع را تقویت کند.   مسئول ارشد اجرایی استان با تصویب و نهایی کردن کلیت برند جامع اظهار داشت: کلیت برند اصفهان پس از دو سال بحث و تبادل نظر به تصویب رسید و ساختار لازم برای پیگیری، ثبت و تبلیغ آن در داخل و خارج از کشور مشخص شد.  استاندار تأکید کرد: این رویداد مهم و تأثیرگذار باید در آینده نزدیک، با حضور یکی از مقامات عالی رتبه کشوری رونمایی شود.  وی با بیان اینکه مراحل ثبت برند اصفهان از شورای عالی برند استان به اتاق بازرگانی محول می شود، افزود: تاپایان هفته جاری باید اعضای شورا نظرات خود را در این خصوص به دبیرخانه ارسال کنند تا هرچه سریع تر به تصویب برسد.  استاندار با بررسی تطبیقی برنامه بازاریابی شهری منتخب به منظور استخراج نقشه راه برنامه بازاریابی شهری اظهارداشت: اصفهان می تواند اولین هویت بصری شهری را با این برند ارائه كند. زرگرپور افزود: برند اصفهان بایستی به وسیله فرهنگ شهری برای مردم تشریح و با تشکیل کمپین اجتماعی اصفهان گردی به اصفهان فهمی تبدیل شود.    زرگرپور تأکید کرد: از این برند باید برای حل بحران های شهری از جمله خرید، اتوبوسرانی، تاکسیرانی، هتل ها و مراکز اقامتی و ... استفاده کرد.  مسئول ارشد اجرایی استان در پایان خاطر نشان كرد: بایستی  استانداردسازی ۱۲ خدمت گردشگری در دستور کار قرار گیرد و همچنین ایجاد این برند می تواند تجارت جدید همانند خرید سوغات با استاندارد برند را در پی داشته باشد.  گفتنی است؛ پیش از این،  رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی اصفهان  از رونمایی این برند در اصفهان خبر داده بود. به گزارش ایسنا، محمدرضا رجالی اظهار کرد:  برند اصفهان نه تنها اصفهان بلکه ایران را در بعد جهانی گردشگری معرفی کرد و یک اتفاق بسیار مهم در بخش گردشگری کشور محسوب می شود. وی گفت: امیدواریم که این حرکت استثنایی گردشگری در اصفهان به نحو احسن انجام و یک گام برای رشد گردشگری اصفهان برداشته شود.