قرارداد بازیکن عراقی تیم فوتبال سپاهان امروز با این تیم به صورت رسمی امضا شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، مروان حسین، بازیکن عراقی تیم فوتبال سپاهان امروز به صورت رسمی قرارداد دو ساله خود را با سپاهان امضا کرد.
مروان امروز نیز در تمرینات سپاهان حاضر شد و نخستین تمرینش را با این تیم انجام داد.