علی دایی سرمربی تیم سایپا در مواجهه با اقدام به دست بوسی یک فوتبالیست نونهال به وی تذکر جالبی داد. یک بازیکن در رده سنی نونهالان سعی می کند دست علی دایی را هنگام دیدار دسته جمعی ببوسد که این اقدام با واکنش تان دهنده سرمربی سایپا و شهریار فوتبال ایران همراه شد. علی دایی آقای گل تاریخ فوتبال ملی دنیا در واکنش سریع به این بازیکن نونهال، ابتدا او را بوسید و سپس توصیه ای کرد که همه بچه های دیگر همسن و سالش هم شنیدند. او با مهربانی به پسرک هوادارش گفت: فقط دست مادر و پدرت را می‌بوسی؛ فهمیدی؟