مثل اینكه قرار نیست قاچاقچیان با وجود تمام نظارت های قانونی دست از این تجارت پر سود بر دارند. كمتر روزی می گذرد كه خبری از قاچاق انواع و اقسام كالا در رسانه ها منتشر نشود. با وجود تشدید نظارت ها و اجرای قوانین بازدارنده باز هم برخی با به كارگیری ترفندهای جدید در پی  عبور از گلوگاه قانونی و فریب  ناظران بر می آیند؛ ترفندهایی كه البته خیلی زود بر ملا و مدتی بعد به دست پلیس یا دیگر نهادهای ناظر كشف می شود.   هفته گذشته پلیس علویجه طی عملیات مشترک با حراست شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اصفهان موفق به كشف محموله قاچاق گازوئیل كه به طرز حرفه ای جاساز شده بود، شدند.بنا به گفته مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان، نیروی انتظامی اصفهان برای نخستین بار موفق به كشف این روش قاچاق سوخت در استان اصفهان شده است.  گذشته از روش ابتكاری جاساز سوخت، ترانزیت نفت و گاز  «گازوئیل» توسط رانندگان افغانی از اصفهان به افغانستان نیز موضوعی قابل توجه است. 

 

   حجم دقیق قاچاق مشخص نیست
حسین صادقیان در گفت و گو با اصفهان زیبا حمل بار توسط رانندگان افغانی را غیر قانونی نداسته و تأكید می كند: « این خودروها در قالب ترانزیت اقدام به حمل بار هیدروكربن می كنند، اما با جاساز كردن مشک های به خصوصی در كنار حمل بار، قاچاق گازوییل می كردند». این مقام مسئول شمار این تانكرهای نفت كش را 18 دستگاه عنوان و اظهار می كند: « این قاچاقچیان با انتقال سوخت نفت و گاز به داخل این مشک ها و بارگیری  هیدرو کربن داخل مخزن اصلی این سوخت را به افغانستان قاچاق می کردند. نكته قابل توجه دیگر اینكه هر یک از این مشک ها قابلیت حمل، پنج هزار لیتر سوخت را داشته اند. صاقیان از حجم دقیق قاچاق كشف شده، اظهار بی اطلاعی و عنوان می كند: «پرونده برای بررسی دقیق تر در اختیار پلیس آگاهی استان قرار دارد كه در این زمینه پلیس و مرجع قضایی اطلاع رسانی می كند». مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان در خصوص بارگیری سوخت قاچاق توضیح می دهد: «قاچاقچیان ابتدا مشک ها را در تانكرها جاسازی می كردند و با دقت خاصی هیدروكربن كه در  واقع بار اصلی این خودروها بوده را بارگیری می كردند، به همین جهت شناسایی محموله ها به راحتی امكان پذیر نبوده است». صادقیان عنوان  می كند: « اینكه این محموله ها از چه مكان بارگیری شده، هنوز مشخص نشده است».  او در ادامه می گوید: «پرونده مربوط به این قاچاق سوخت پس از دستگیری متخلفان توسط نیروی انتظامی برای بررسی بیشتر به محاکم قضائی ارجاع شده است و تا زمان اعلام جزئیات نمی توان درباره این قاچاق صحبت كرد».
    

 

 

   جریمه 700میلیون تومانی
     به دلیل اینكه اصفهان جزو استان های مرزی نیست، به همین جهت در مقایسه با برخی استان های مرزی، ‌كمتر قاچاق سوخت در آن رخ می دهد. در این بین؛ اما هستند افرادی كه برای كسب سود، ترجیح می دهند سوخت قاچاق را كیلومترها دور تر از مرز تراتزیت كنند. همین چند روز پیش بود كه  مدیر کل تعزیرات حکومتی اصفهان از جریمه هفت میلیارد ریالی قاچاقچیان سوخت در اصفهان خبر داد. به گزارش اداره ‌کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان، غلامرضا صالحی در خصوص ابعاد این پرونده اظهار  می کند: پرونده قاچاق 72 هزار و 810 لیتر سوخت به ارزش دو میلیارد و 936 میلیون ریال که از سه دستگاه تانکر، توسط مأموران پلیس آگاهی شهرستان نجف آباد کشف شده بود،  جهت رسیدگی به شعبه ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی نجف آباد ارسال شد.وی می افزاید: شعبه مذکور متهمان پرونده را علاوه بر ضبط کالا به نفع دولت، به پرداخت مبلغ  هفت میلیارد و 292 میلیون و 445 هزار و 957 ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد.مدیر کل تعزیرات حکومتی اصفهان بیان می کند: در این پرونده مدیرعامل یک شرکت خصوصی مباشر در امر قاچاق نیز به ابطال دائم کارت بازرگانی، ابطال دائم پروانه بهره برداری و محرومیت از تأسیس شرکت و یا عضویت در هیئت مدیره و مدیر عاملی اشخاص حقوقی تا سه سال محکوم شد. این مقام مسئول همچنین از جریمه یک میلیارد ریالی قاچاقچیان نفت گاز در استان خبر داد.  صالحی با اعلام این خبر می افزاید: این پرونده در شعبه ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز این اداره کل رسیدگی شد.وی می گوید: این پرونده مربوط به قاچاق ۳۳ هزار و ۶۹۰ لیتر نفت گاز به ارزش سه میلیارد و ۵۹۰ میلیون و یکصد هزار و ۳۶۰ ریال است که از یک دستگاه کامیون تانکردار اسکانیا، توسط مأموران پلیس آگاهی اصفهان کشف شده بود.صالحی اظهارمی کند: شعبه مذکور، دو متهم پرونده را علاوه بر ضبط محموله کشف شده به نفع دولت، به صورت مشارکتی به پرداخت یک میلیارد و ۵۹ میلیون ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد.   چند سال پیش نیز رئیس پلیس آگاهی سابق استان از  شناسایی  ۹۰۰ هزار لیتر سوخت گازوئیل، شش دستگاه تانکر و کشنده، یک جایگاه عرضه مواد سوختی و چند باغ و چهار دیواری که به منظور ذخیره سوخت استفاده می شد،‌ خبر داده بود.