اصفهان زیبا: سرمایه گذاری خارجی در شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها با انتقال فناوری، تامین منابع مالی و انتقال دانش مدیریتی به رشد این شرکت ها کمک می کند. مشارکت خارجی ها با کسب وکارهای نوپا درصورت برطرف شدن برخی قوانین مزاحم و دست و پاگیر سرعت بیشتری پیدا می کند. با توجه به اهمیت و مزیت های سرمایه گذاری شرکت های خارجی در استارت آپ ها جلب اعتماد سرمایه گذاران خارجی ضروری به نظر می رسد. تضمین سرمایه های خارجی یکی از نکات مهمی است که سرمایه گذاران خارجی را به منظور مشارکت با کسب وکارهای نوپا راغب تر خواهد کرد و برای تحقق این امر چگونگی سیاست گذاری های دولت و مجلس دارای اهمیت است.

 دی ماه سال 95 بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند تا از شرکت های دانش بنیان داخلی که با مشارکت شرکت های خارجی تاسیس می شود، حمایت کند. بر اساس مصوبه نمایندگان در بند (الف) این ماده دولت مکلف شد، به منظور افزایش درون‌زایی اقتصاد با رعایت قانون تشویقی و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۱ و قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان مصوب سال ۱۳۸۹ از تاسیس شرکت‌های دانش‌بنیان در داخل کشور با مشارکت شرکت‌های خارجی صاحب صلاحیت و دارای دانش در قالب بودجه سنواتی حمایت کند.همچنین نمایندگان ملت در تبصره این بند مصوب کردند شرکت‌هایی که تحت عنوان انتقال فناوری با طرف ایرانی قرارداد منعقد می‌کنند، باید شرکتی دانش‌بنیان با حداقل 51 درصد سهم متخصصان و سرمایه‌گذاران ایرانی در داخل کشور برای این منظور به ثبت برسانند تا از طریق رشد فناوری درگذر تغییرات زمان، بومی شود.با وجود این تفاسیر تنها برخی از شرکت های نوپا موفق به مشارکت های خارجی و سرمایه گذاری در زمینه فعالیت خود شده اند.درباره اهمیت سرمایه گذاری خارجی برای استارت آپ ها دبیرشورای عالی جوانان اتاق بازرگانی اصفهان به اصفهان زیبا می گوید: از آنجایی که سرمایه گذاری خارجی در حوزه استارت آپ ها منجر به ورود تجهیزات و تکنولوژی لازم برای این کسب وکارهای نوپا می شود به رشد و توسعه آنها کمک می کند؛ یکی دیگر از مزیت های سرمایه گذاری خارجی بحث انتقال دانش مدیریت است؛ زیرا مشارکت استارت آپ ها با شرکت های خارجی منجر به انتقال تجربه به شرکت های ایرانی می شود و این امر در بهبود روند مدیریتی آنها تاثیرگذار است.

 

 

   جلب اطمینان سرمایه گذارن خارجی برای مشارکت
نوید ادریس به مهم ترین موانع در مسیر جذب سرمایه گذار ی خارجی قرار گرفته اشاره کرده و ادامه می دهد:  نداشتن وثیقه قابل قبول برای جلب اطمینان سرمایه گذاران خارجی یکی از مشکلات موجود است؛ برای سرمایه گذاری خارجی باید وثیقه ای در اختیار آنها قرار گیرد تا اگر طرفین به تعهدات خود عمل نکردند از این وثیقه بتوان استفاده کرد. این درحالی است که وثیقه های امروزی برای پوشش عدم تعهد مناسب نیست.ادریس تصریح می کند: مجموعه هایی مانند بانک جهانی اصل و فرع سرمایه گذاری که انجام می شود را بیمه می کند یعنی درشرایطی که سرمایه گذار خارجی در استارت آپ ها و کسب وکارهای نوپا سرمایه گذاری می کنند اطمینان لازم را از بیمه شدن سرمایه گذاری خود کسب می کند. وی بیان می کند: وجود برخی از قوانین و مقررات مزاحم یکی دیگر از موانعی است که در مسیر سرمایه گذاری خارجی قرار گرفته است و مانع از مشارکت شرکت های خارجی با کسب وکارهای نوپا می شود یکی دیگر از موانع موجود نیز به فرایندهای کسب وکار ارتباط پیدا می کند که متاسفانه شفاف نیست و این فرایندها زمانبر هستند. دبیر شورای عالی جوانان اتاق بازرگانی اصفهان عنوان می کند: نقل و انتقالات مالی که یکی ازاصلی ترین موانعی است که در مسیر سرمایه گذاری خارجی در حوزه استارت آپ ها و کسب وکارهای نوپا قرار دارد، در حال حاضر شرایط بهبود پیدا کرده است؛ اما نبود امنیت لازم و نبود ثبات سیاسی مانع از مشارکت شرکت های خارجی با کسب وکارهای نوپا می شود. مشکل دیگر به شفاف نبودن مالکیت ها ارتباط پیدا می کند؛ زیرا در کشور ما به صورت شفاف مشخص نشده است که شرکت های نوپا وابسته به کدام مجموعه هستند. علاوه بر آن نبود شفافیت در صورت های مالی و مالیاتی هم منجر شده تا سرمایه گذاران خارجی چندان به سرمایه گذاری در استارت آپ ها و شرکت های نوپا تمایلی نداشته باشند .وی خاطرنشان می کند: جذب سرمایه گذاری خارجی تنها درباره تعداد انگشت شماری از کسب وکارهای نوپا اتفاق افتاده است و انتظار می رود موانعی که در مسیر جذب سرمایه گذاری خارجی وجود دارد کمرنگتر شود تا استارت آپ ها نیز بتوانند برای مشارکت با شرکت های خارجی رایزنی کنند.به گفته ادریس،  استارت آپ  هایی که در سطح بین المللی فعالیت داشته باشند و بتوانند سایر کشورها را نیز درگیرکنند در کشور هنوز راه اندازی نشده اند و در برخی از این کسب وکارها حتی زیرساخت های ابتدایی یعنی وجود فردی که به زبان های بین المللی مسلط باشد و بتواند طرح سرمایه خود را ارائه کند دیده نمی شود؛ با وجود این شرایط نمی توان انتظار جذب سرمایه سرمایه گذرای خارجی را داشت .