مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان گفت: سومین طرح جمع آوری متکدیان و کودکان خیابانی آغاز شد.

مجتبی کاظمی در گفتگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: حضور متکدیان و کودکان خیابانی در سطح شهر علاوه بر اینکه چهره شهر را آلوده و مخدوش می سازد، زمینه ارتکاب جرم را نیز مهیا می کند.

وی افزود: متکدیان و کودکان خیابانی با سوء استفاده از احساسات دینی و عواطف مذهبی شهروندان روزانه درآمدهای زیادی را عاید خود می کنند.

مدیرپیشگیری و رفع تخلفات شهرداری اصفهان ادامه داد: در همین راستا سومین مرحله طرح جمع آوری متکدیان و کودکان خیابانی از مناطق ١۵ گانه شهرداری اصفهان آغاز و تا پایان هفته جاری نیز ادامه دارد.

کاظمی اضافه کرد: پس از جمع آوری متکدیان و ثبت اطلاعات شخصی آنان در مرکز اطلاعات واحد روابط عمومی مدیریت پیشگیری، آنها به مرکز فضیلت منتقل می شوند.