اصفهان امروز: مدیر عامل مدیریت پسماند شهری گفت: در حال حاضر، حدود پنجاه و چهار درصد مواد بازیافتی به صورت تفکیک شده از درب منازل جمع آوری شده، 44 درصد در محل کارخانه بازیافت تفکیک شده و 2درصد نیز مربوط به ایستگاه های ثابت جمع آوری مواد بازیافتی سطح شهر هستند.
سهراب بیگدلی با اشاره به جمع آوری نزدیک به 1میلیون و213 هزار تن مواد بازیافتی از سطح مناطق پنج گانه شهر طی سال گذشته بیان داشت: بیشترین سهم از این میزان با 41درصد مربوط به مقوا و کاغذ بوده و پلاستیک با 22درصد، فلزات با 15، پت و ضایعات با سیزده و شیشه با 9 درصد جایگاه های بعدی را به خود اختصاص داده اند.
تفکیک 92درصدی پسماند های شیشه ای از مبدا
بیگدلی سهم هر کدام از روش های تفکیک را در خصوص ضایعات مختلف، متفاوت دانست و گفت:  در خصوص تمامی این موارد، سهم ایستگاه های ثابت بازیافت بین دو تا سه درصد است ولی در خصوص شیشه نزدیک به 92درصد به صورت تفکیک در مبدا بوده و در پت و ضایعات این میزان چیزی در حدود چهل و شش درصد به ثبت رسیده است.
وی میزان تفکیک مقوا و کاغذ در کنار فلزات در کارخانه و مبدا را تقریبا مساوی و در حدود 43 و 55 درصد بیان داشت و خاطر نشان کرد:  از 171 هزا تن پلاستیک تفکیک شده در سال گذشته، پنجاه و چهار درصد در محل کارخانه انجام گرفته و چهل و چهار درصد را مردم انجام داده اند.
تولید 4500 تن کود در کارخانه بازیافت نجف آباد
مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهری افزود: طی سال گذشته از سطح شش شهری که در شرکت سهام دار هستند، بیش از 50 هزار تن مواد آلی جمع و به کارخانه وارد شد که از این میزان نزدیک به 4500 تن کود تولید و به بازار عرضه شد.
سهراب بیگدلی از اسفند ماه با ورود 7900 تن و بهمن ماه با 3500 تن به عنوان سنگین ترین و سبک ترین ماه کاری کارخانه یاد کرد و بیان داشت: در همین مدت از سطح مناطق پنج گانه شهر نجف آباد، نزدیک به 50 هزار تن پسماند وارد کارخانه شد که از این مقدار حدود 36هزار تن مواد آلی جمع آوری ، بیش از 12 هزار تن از مواد دفن گردید و 780 تن هم به صورت مواد بازیافتی جداسازی شد.
علاوه بر نجف آباد، پنج شهر اطراف نیز در کاخانه پسماند سهام دار هستند ولی در این میان نجف آباد دارای بالاترین سهم است.