اصفهان زیبا: جنگل بخشی از محیط ‌زیست طبیعی و میراث کهن و ارزشمند برجای ‌مانده از گذشتگان ما محسوب می‌شود؛ با این وجود در سال‌های اخیرعوامل گوناگونی چون برداشت بی‌رویه چوب، تغییر‌کاربری و آتش‌سوزی‌ها حیات جنگل‌ها را تهدید می‌کند. 400هزار هکتار جنگل طبیعی و دست کاشت استان اصفهان نیز از این تهدیدات مصون نیستند. جنگل هایی که برای هر اصفهانی تنها 9صدم هکتار سهم در بر داشته است. با مرتضی برزو، رییس اداره جنگل‌داری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان درارتباط با آخرین وضعیت جنگل های استان گفت‌وگو کردیم.

طرح جنگلانه به کجا رسید؟
سال 1394در 26استان کشور که استان اصفهان هم جزء آن بود، این طرح آغاز شد و هدف آن فرهنگ‌سازی و حفظ و احیای منابع طبیعی است. تعدادی سازمان مردم نهاد که ازتهران هدایت می شود با سایر تشکل ها که در استان‌ها هستند و در راستای اهداف محیط زیست ومنابع طبیعی کار می‌کنند، فراخوانی را در کشور اعلام و یک روز را به عنوان روز جنگلانه معرفی کردند، تا این فرهنگ در آحاد جامعه ایجاد شود. درواقع این طرح بیشتر کار فرهنگی است تا کار اجرایی. در این سال در چند شهرستان ازجمله دهاقان، گلپایگان و قسمتی از شهرستان لنجان این طرح آغاز شد؛ اما سال 1395 استقبال گسترده‌تر بود. روز 19 آذر به عنوان روز اجرای طرح جنگلانه معرفی شدو در شهرستان‌های لنجان، خوانسار، گلپایگان، سمیرم و دهاقان این طرح را اجرا و افرادی را که علاقه‌مند به این موضوع بودند، هدایت کردیم. تعدادی از گروه‌هـــای محیط زیستی و تعدادی از کوهنوردان علاقه‌مند به طبیعت بودند که بذر جنگلی در اختیارشان قرار دادیم. محل‌هایی را که ازقبل آماده شده بود، نشانشان دادیم. آنها در زمان مشخص حاضر شدند و به صورت نمادین جنگل‌کاری کردند. 150نفر از دوست‌داران طبیعت در این طرح شرکت کردند. منابع طبیعی با گروه‌های علاقه‌مند در هر زمانی از سال و درفصل مناسب همکاری می‌کند. فصل مناسب اجرای این طرح چون به صورت دیم کار می‌شود، پاییز است.

 

هشت ذخیره گاه جنگلی به چه منظور ایجاد شده است؟
ذخیره گاه‌های جنگلی با هدف حفاظت از گونه های در حال انقراض یا گونه های نادر یا گونه های واجد ارزش‌های ژنتیکی ایجاد شده و با انجام عملیات حصارکشی حامی گونه های مــــد نظر شدیم که در استان 8165 هکتار ذخیره گاه به تعداد هشت فقره در شهرستان‌های سمیرم، فریدون‌شهر، نطنز، دهاقان و لنجان واقع شده اند و حامی گونه هایی شامل گلابی وحشی، بنه، ارس، بادامک، داغداغان و محلب شدیم.

 

خشکسالی چه اثراتی بر جنگل‌های استان داشته است؟
اثرات خشکسالی بر روی جنگل‌های استان باعث ضعف بیولوژیک و هجوم آفات و امراض به جنگل‌های طبیعی و دست کاشت شده و در برخی نقاط به جنگل‌های بلوط استان آسیب‌های جزیی وارد و جنگل‌های دست کاشت جوان را با خشکی مواجه کرده است.

 

برای حفاظـــت از ایـــن جنگل‌هـــا چه اقدامات اجرایی داشته اید؟
یگان حفاظـــت از منابع طبیعی با انجام گشت‌های مستمر نسبت بــــه حفاظــــت از جنگل‌های دست کاشت از تعرض چرای دام یا آتش سوزی و در خصوص جنگل‌های طبیعی از قطع درختان ممانعت به‌عمل آورده و با خاطیان برخورد قانونی کرده است.

 

مردم در این زمینه چه کمکی می توانند انجام دهند‌؟
مردم به عنوان همیار طبیعت و کسانی که از فواید زیست محیطی جنگل‌ها به طور مستقیم بهره مند می شوند بایستی به کمک اداره منابع طبیعی آمده و هر گونه تخلف در اراضی جنگلی را به شماره رایگان 1504 اطلاع دهند.

 

برنامه های آتی شما درزمینه احیا و توسعه این جنگل ها چیست؟
ادامه روند توسعه جنگل و جنگل‌کاری با گونه های بومی و سازگار با شرایط اقلیمــــی اســـــتــان، اجـــــرای طـــرح جنگل‌کاری اقتصـــادی با مشارکت جوامع محلی، تولید نهال‌های مقاوم به خشکی و افزایــش تعداد ذخیره گاه‌های جنگلــــی و احالـــه مدیریت پارک‌های جنگلی به بخش خصوصی از برنامه‌های پیش رواست.