نمایش کمدی خواستگاری از روی متن آنتوان چخوف و ترجمه ناهید کاشی چی و با کارگردان رویا خسروی از 16 مرداد ماه لغایت 31 مردادماه در سالن روباز فرشچیان به روی صحنه می رود. در این اثر مهدی یزدانی، سحر جبازارع و مهزیار رضویان بازی می کنند.نمایش داستان پسری است که به خواستگاری دختر روستایی می رودو از پدر دختر تقاضای ازدواج می کند و پدر خرسند از این جریان می شود و میرود دخترش را صدا میک ند ولی به او نمی گوید که خواستگار آمده است. زمانی ک دختر می آید بی خبر از همه چیز بحث های آعاز می شود که هیچ ربطی به مسئله خواستگاری ندارد و ... این روند ادامه پیدا می کند. خسروی در پاسخ به این پرسش که ایده نمایش خواستگاری از کجا کلید خورد و ایده اولیه ان چه بود؟ چه مراحلی طی شد تا ان ایده اولیه پس از چه تغییراتی امروز به نمایش گذاشته شود؟ می گوید:« این نمایش از مهرماه 95به عنوان پروژه دانشجویی کلید خورد زیر نظر استاد پرویزی و بعد در بهمن ماه در دانشگاه بازبینی شد و اجرای عموم رفت بعد زیره نظر استاد سعید محسنی دراماتورژی شد و به اجرا عموم منجرشد». وی همچنین درباره مهم ترین ویژگی این متن می گوید:« متن داره پارادوکسی  است که درون متن اتفاق می افتد». وی درباره متن کار همچنین می گوید:« این متن به مسئله ای دارد اشاره می کند که درجامعه ما خیلی مهم است ک ان مسئله خواستگاری است که متاسفانه جامعه ما دیگر کم می شود که زیر بار ازدواج بروند و این آمار رو به افزایش است چرا چون با مسائل الکی و بحث کردن راجبه مسائل بی اهمیت خود را از این فضا دورکردند». این کارگردان در پاسخ به این پرسش که فضای های ایجاده شده در نمایش چه فرصت هایی در اختیار شما برای بیان دغدغه شما قرار داده است؟ می گوید:« در این اجرا من سعی کردم دقیقا همین مسائل را به تماشاچی نشان دهم و خود مخاطب متوجه شود که چقدر این مسائل بی اهمیت است»