در کارگاه اموزشی با موضوع خانواده سالم سدی در برابر اعتیاد با حضور هاشم زاده معاون محترم شهرستان، براتی رییس اداره بهزیستی بویین میاندشت،حیدری کارشناس پیشگیری اداره بهزیستی و جمعی از خانواده ها در محل سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان برگزار گردید، در ابتدای جلسه هاشم زاده معاون محترم فرماندار ضمن خیر مقدم گویی به مدعوین و تسلیت شهادت شهید گران قدردر شهید حججی گفت:
 خانواده رکن اصلی و اساسی جامعه می باشد و خانواده سالم زمینه رشد و, تعالی افراد و جامعه را فراهم میکند.
 وی با اشاره به عناصر اساسی جامعه اظهار داشت:
  اعتقادات مذهبی و اسلامی محکم سبب  رشد نظام اخلاق انسانی در بین اعضای خانواده میشود در,افراد نتیجه به حقوق خود و اعضای, خانواده و اجتماع احترام می گذارند.
سپس در ادامه قاسم براتی رییس اداره بهزیستی و مدرس جلسه ضمن تشکر از همکاری و حمایت فرمانداری شهرستان با برنامه های بهزیستی بویژه در زمینه کاهش اسیب های اجتماعی، مطالب آموزشی در زمینه برقراری ارتباط موثر، عوامل موثر بر پایداری و ناپایداری خانواده، مهارت حل تعارض و... برای حاضرین در جلسه بیان نمود.