اصفهان زیبا: اکوسیستم استارت آپی در ایران هنوز نوپاست و برای رشد کردن نیازمند سرمایه و تامین منابع مالی است. یکی از اقداماتی که در دولت یازدهم برای حمایت مالی از شرکت های نوپا صورت گرفت ایجاد صندوق های جسورانه بود؛ صندوق هایی که به شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها کمک می کند تا جان بگیرند و از استرس هایی که ریسک بازار برای صاحبان این شرکت ها به همراه دارد آزاد شوند. افزایش ظرفیت شرکت های دانش بنیان و حمایت از این شرکت ها در برنامه ششم توسعه نیز مورد تاکید قرار گرفته است؛ چراکه دانش بنیان ها و استارت آپ ها برای ماندگاری در بازار علاوه بر دانش، نیازمند سرمایه گذاری و کمک های مالی نیز هستند.

 

به گفته کارشناسان بازار سرمایه، صندوق های سرمایه گذاری جسورانه منجر به حفظ ایده ها در کشور می شوند چراکه با تامین مالی استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان این اطمینان برای صاحبان این کسب و کارها وجود دارد که در برابر ریسک هایی که همواره آنها را تهدید می کند همواره از پشتیبان مالی خوبی نیز برخودار هستند. صندوق های سرمایه گذاری جسورانه در واقع صندوق های سرمایه گذاری هستند که پول سرمایه گذارانی که به دنبال داشتن سهام در کسب و کارهای نوپا (استارت آپ ها) و کسب و کارهای کوچک و متوسط هستند و پتانسیل رشد بالایی دارند را با ایجاد پرتفویی مدیریت می کنند. این نوع از سرمایه گذاری ها سرمایه گذاریهایی با بازده و ریسک بالا محسوب
می شوند. سرمایه‌گذاری جسورانه یک مدل سرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی کسب و کارهای نوپا و شرکت‌های کوچک با پتانسیل رشد بلندمدت است، در واقع این نوع سرمایه‌گذاری منبع بسیار مهمی برای راه‌اندازی کسب‌و‌کارهایی است که کوچک‌تر از آن هستند که بتوان دسترسی مناسب به بازار سرمایه یا بانک‌ها داشته باشند و به طور عمده از ریسک بالا و به‌تبع بازدهی مورد انتظار بالایی برای سرمایه‌گذار برخوردار هستند.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با مهر، صندوق های جسورانه را راهکاری برای حمایت از دانش‌بنیان‌ها در بورس دانسته و گفته است بازار سرمایه می تواند نقش مؤثری در تامین مالی شرکتهای با فناوری بالا داشته باشد. به باور زهرا سعیدی مبارکه باید در نظر داشته باشیم که اقتصاد ایران بیمار است و مشکلات بسیاری پیش دارد و با وجود این مشکلات، بورس توانسته عملکرد خوبی داشته باشد؛ این در حالی است که با وجود مشکلات اقتصادی موجود در کشور، در سازمان بورس نیز به مانند سایر سازمانها و وزارت خانه های اقتصادی مشکلاتی وجود دارد؛ اما می توان گفت که یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی، مردمی کردن اقتصاد کشور است و در این راستا می توان از ظرفیت بازار سرمایه استفاده کرد. حمایت از شرکت های دانش بنیان برای تجاری سازی نکته دیگری است که عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به آن اشاره کرده و گفته است که در این زمینه بورس باید نقش خود را پر رنگ تر کند و قوی تر ظاهر شود. اقتصاد دانش بنیان متاثر از تولید، توزیع و کاربرد دانش است و به نوآوری و فناوری توجه دارد واگر ما بتوانیم به وسیله این شرکت ها، تولید ثروت کرده؛ یکی از راه های کاهش اتکا به نفت و اقتصاد تک محصولی را فراهم می کنیم .

 

 

    تامین مالی سرمایه گذاران ریسک پذیر
در همین حال یک کارشناس بازار سرمایه به اصفهان زیبا می گوید: دولت یازدهم با توجه به سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی برای نخستین بار صندوق های جسورانه را در ایران ایجاد و زیربنای مناسبی برای حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت و خروج از اقتصاد تک محصولی فراهم کرد. مهران عجمی بیان می کند: هدف اصلی ایجاد این صندوق ها تامین مالی شرکت های دانش بنیان و استارت آپ هاست؛ با توجه به اینکه ریسک سرمایه گذاری در شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها بالاست به طور معمول برای آنها تامین مالی از طریق بانک ها امکان پذیر نیست؛ زیرا تضمینی برای موفقیت شرکت های نوپا وجود ندارد. به گفته عجمی،  در ایران استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان موفقیت خوبی داشته اند و بازار سرمایه ایران استعداد ایجاد صندوق های جسورانه را دارد بنابراین میتوان با کمک این صندوق ها تامین مالی شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها را انجام داد و سرمایه گذاران ریسک پذیر می توانند برای کسب بازده مناسب در این صندوق ها سرمایه گذاری کنند .

 

 

   جلوگیری از فرار ایده ها
این کارشناس بازار سرمایه معتقد است که در کشورهای توسعه یافته شرکت های دانش بنیان با بهره گیری از صندوق های جسورانه به موفقیت های چشمگیری دست یافته اند که میتوان از تجربه این کشورها در این زمینه بهره مند شد و با سرعت بیشتری مسیر توسعه اقتصادی کشور را پیش برد .عجمی می گوید: یکی از مهم ترین مزیت های ایجاد صندوق های جسورانه جلوگیری از فرار مغزهاست ؛ فعالیت صندوق های جسورانه منجر می شود تا ایده های خلاقانه داخل کشور نگهداری شوند و به آن سوی مرزها مهاجرت نکنند؛ زیرا خارج از کشور به این ایده ها بها می دهند.