یک دوست خوب ممکن است در بیمارستان به ملاقاتتان بیاید و بگوید، «زود خوب شو» و برود؛ اما یک دوستی واقعی کنارتان می‌نشیند و می‌گوید، «تا زمانی که خوب شوی کنارت خواهم بود!» در اینجا مروری بر ویژگی های یک دوست واقعی داریم.

 

    صداقت :  یک دوست واقعی همیشه صادق است، تحت هر شرایطی که باشد.این وظیفه شماست که همیشه راست بگویید حتی وقتی می‌دانید که حقیقت می‌تواند آسیب بزند و به قیمت دوستیتان تمام شود . هیچوقت چیزی را بدون اجازه برندارید، حتی اگر می‌دانید که دوستتان با این کار شما مشکلی نخواهد داشت. حتما اول اجازه بگیرید.

 

      اعتماد‌پذیری:یک دوست واقعی کسی است که بتوانید به او اعتماد کنید.وقتی قولی می‌دهید باید حتما سر آن بایستید و اگر می‌دانید نمی‌توانید از عهده آن برآیید بهترین کار این است که صادق باشید و به دوستتان بگویید که نمی‌توانید قولتان را نگه دارید.اگر می‌گویید که در یک تاریخ و ساعت مشخص جایی خواهید بود یا کاری خواهید کرد، به هر قیمتی شده باید آن را انجام دهید.

 

 

     احترام:   یک دوست واقعی به زمان، اموال و اعتقادات احترام می‌گذارد.

 

 

    دوست قبل از دیگران:  این یعنی هیچکس را به دوستتان ترجیح ندهید. برنامه‌تان با دوستتان را فقط به خاطر اینکه از یک نفر خوشتان آمده، برهم نزنید.اگر کسی که از او خوشتان آمده واقعا برایتان مهم است، می‌توانید همیشه اول از دوستتان بپرسید و مطمئنا او درک خواهد کرد.

 

   عاری از خودپرستی :  یک دوست واقعی آرامش و راحتی خود را قربانی کرده و شما را جلوتر از خود قرار می‌دهد. دوست واقعی خودخواهی ندارد و اگر بداند کاری که برای خودش منفعت مالی و مادی دارد در زندگی شما تاثیر منفی می‌گذارد، هرگز آن را انجام نمی‌دهد.

 

 

      وفاداری:  دوست واقعی وقتی به او نیاز دارید در اختیار شماست. حتی وقتی از او چیزی نخواهید.دوست واقعی هیچ وقت کاری را که موفقیت شما را بر هم می‌زند، انجام نمی‌دهد.

 

 

    صبر:  یک دوست واقعی با شما با صبوری رفتار می‌کند. وقتی اوضاع نیاز به زمان برای تغییر دارد درک کرده و حتی اگر بارها و بارها یک اشتباه را تکرار کنید درموردتان قضاوت بد نمی‌کند. البته تا زمانیکه برای بهتر شدن تلاش کنید.

 

     با هم بخندید، با هم گریه کنید:  یک دوست واقعی دوستی نیست که رفیق روزهای خوب شما باشد. او در روزهای بد هم مثل روزهای خوب کنار شماست. او شما را در موفقیت‌های خودش هم سهیم می‌کند.

 

 

     بخشش:  یک دوست واقعی توانایی بخشیدن دارد. همه انسان هستند و همه انسان ها دچار اشتباه می‌شوند. حتی ممکن است یک یا دو مورد از این قوانین طلایی را بشکنیم؛ اما اگر بدانیم که خرابکاری کرده‌ایم و واقعا پشیمانی خود را نشان دهیم و سعی کنیم جبران کنیم، یک دوست واقعی می‌تواند ما را ببخشد.