به گزارش سایت فدراسیون دوومیدانی، روبرت فازکاش، مربی  مجارستانی پرتاب‌ها با هدف هدایت محمد ومحمود صمیمی و آماده‌سازی برای حضور در مسابقات دوومیدانی قهرمانی آسیا، وارد تهران شد و مورد استقبال صیامی دبیر فدراسیون، برادران صمیمی و برخی از اعضای فدراسیون قرار گرفت. قــرار است بــرادران صمیــمی تا آغــاز رقــابت‌های قهرمانی آسیا با فازکاش تمرینات تخصصی پرتاب را پیگیــری کنـنـد و در صــورت توافــق فدراسیون همکاری با وی تا بازی‌های آسیایی جاکارتا ادامه یابد. محمد صمیمی درباره حضور این مربی در ایران گفت: فازکاش برای کسب موفقیت صددرصدی به ایران آمده است. همچنین محمود صمیمی عنوان کرد: با شناختی که من و فازکاش از هم داریم، امیدوارم در مسابقات قهرمانی آسیا به موفقیت برسیم. طی سال های گذشته احسان حدادی از مربیان خارجی استفاده می کرد که این موضوع بارها مورد انتقاد برادران صمیمی واقع شده بود.